Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 1,25% O 1,20% (20 A) O 1,00% O 3,45%
Data de la subhasta 10/12/2020 05/11/2020 07/01/2021 01/10/2020
Data de venciment 31/10/2030 31/10/2040 31/10/2050 30/07/2066
Data de liquidació 15/12/2020 10/11/2020 12/01/2021 06/10/2020
Nominal sol·licitat 2.806,39 2.729,02 3.118,36 1.610,02
Nominal adjudicat 921,00 1.355,51 1.923,36 1.265,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 6,69 0,00 413,29 275,91
Preu mínim acceptat 112,520 110,970 103,510 173,100
Tipus d’interès marginal -0,016 0,614 0,865 1,315
Preu mitjà ex-cupó 112,636 111,206 103,811 173,515
Reu mitjà 112,786 111,236 104,011 174,155
Tipus d’interès mitjà -0,027 0,602 0,854 1,307
Adjudicat al marginal 83,00 10,00 30,00 323,00
1er preu no admès 112,510 110,960 103,500 173,060
Volum peticions a aquest preu 70,00 105,00 270,00 5,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,38) 0,51 0,35 0,02
Efectiu sol·licitat 3.156,03 3.025,22 3.233,89 2.798,05
Efectiu adjudicat 1.038,39 1.506,91 1.998,25 2.201,06
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 7,54 0,00 428,63 479,37
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 3,05 2,01 1,62 1,27
Anterior tipus marginal 0,230 1,251 1,102 1,701