Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 1,95% (VR 8a 1m) O 0,85% O 2,70% (VR 26a 6m) O 1,45%
Data de la subhasta 16/06/2022 16/06/2022 21/04/2022 05/05/2022
Data de venciment 30/07/2030 30/07/2037 31/10/2048 31/10/2071
Data de liquidació 21/06/2022 21/06/2022 26/04/2022 10/05/2022
Nominal sol·licitat 1.648,50 1.986,45 2.315,11 1.974,89
Nominal adjudicat 1.013,49 1.291,45 1.700,11 1.242,29
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 203,81 278,65 58,48 0,001
Preu mínim acceptat 94,620 71,470 107,810 62,350
Tipus d’interès marginal 2,697 3,273 2,302 2,889
Preu mitjà ex-cupó 94,711 71,598 108,067 63,077
Reu mitjà 96,451 72,358 109,377 63,837
Tipus d’interès mitjà 2,684 3,260 2,289 2,851
Adjudicat al marginal 165,00 175,00 50,00 30,00
1er preu no admès 94,600 71,440 107,800 62,270
Volum peticions a aquest preu 100,00 25,00 20,00 50,00
Peticions no competitives 2,98 0,45 0,11 0,28
Efectiu sol·licitat 1.587,16 1.432,90 2.526,33 1.247,06
Efectiu adjudicat 977,10 933,61 1.858,14 790,21
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 196,39 201,27 63,82 0,0006
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 1,63 1,54 1,36 1,59
Anterior tipus marginal 2,159 1,047 1,134 1,458