Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 1,25% O 1,85% O 4,70% (VR 20a 10m) O 1,00% O 3,45%
Data de la subhasta 01/10/2020 03/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 01/10/2020
Data de venciment 31/10/2030 30/07/2035 30/07/2041 31/10/2050 30/07/2066
Data de liquidació 06/10/2020 08/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 06/10/2020
Nominal sol·licitat 2.831,06 3.102,88 1.555,10 1.923,17 1.610,02
Nominal adjudicat 896,06 2.192,88 1.090,10 1.533,17 1.265,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 116,35 0,00 5,47 102,81 275,91
Preu mínim acceptat 110,140 117,090 173,900 97,380 173,100
Tipus d’interès marginal 0,230 0,642 0,826 1,102 1,315
Preu mitjà ex-cupó 110,196 117,193 174,261 97,662 173,515
Reu mitjà 110,736 117,393 174,961 98,212 174,155
Tipus d’interès mitjà 0,224 0,636 0,813 1,091 1,307
Adjudicat al marginal 40,00 100,00 125,00 38,00 323,00
1er preu no admès 110,130 117,060 173,880 97,370 173,060
Volum peticions a aquest preu 125,00 25,00 70,00 5,00 5,00
Peticions no competitives 0,06 0,38 0,10 0,04 0,02
Efectiu sol·licitat 3.128,11 3.637,38 2.706,33 1.884,87 2.798,05
Efectiu adjudicat 992,11 2.573,77 1.906,25 1.504,76 2.201,06
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 128,78 0,00 9,55 100,68 479,37
Percentatge de prorrateig - - - - -
Ràtio de cobertura 3,16 1,41 1,43 1,25 1,27
Anterior tipus marginal 0,274 0,703 1,251 1,217 1,701