Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 1,25% O 1,85% O 1,00% O 3,45%
Data de la subhasta 21/05/2020 16/04/2020 07/05/2020 21/05/2020
Data de venciment 31/10/2030 30/07/2035 31/10/2050 30/07/2066
Data de liquidació 26/05/2020 21/04/2020 12/05/2020 26/05/2020
Nominal sol·licitat 3.277,30 2.088,21 2.050,20 1.503,21
Nominal adjudicat 2.532,26 1.142,10 1.755,20 1.348,21
Nominal adjudicat (2ª vuelta) [1] 222,04 379,16 [1]
Preu mínim acceptat 105,220 108,990 83,760 155,620
Tipus d’interès marginal 0,728 1,202 1,686 1,701
Preu mitjà ex-cupó 105,398 109,114 84,024 156,028
Reu mitjà 105,488 110,454 84,214 158,868
Tipus d’interès mitjà 0,711 1,193 1,673 1,691
Adjudicat al marginal 100,00 90,00 115,00 233,00
1er preu no admès 105,210 108,980 83,740 155,500
Volum peticions a aquest preu 100,00 25,00 20,00 5,00
Peticions no competitives 1,06 1,09 0,20 0,01
Efectiu sol·licitat 3.452,56 2.299,60 1.721,88 2.383,17
Efectiu adjudicat 2.669,74 1.260,99 1.476,22 2.139,86
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) [1] 244,98 318,31 [1]
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 1,29 1,83 1,17 1,11
Anterior tipus marginal 1,306 0,859 1,583 1,637