Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 0,10% O 1,85% O 1,00% O 3,45%
Data de la subhasta 06/05/2021 04/03/2021 06/05/2021 01/10/2020
Data de venciment 30/04/2031 30/07/2035 31/10/2050 30/07/2066
Data de liquidació 11/05/2021 09/03/2021 11/05/2021 06/10/2020
Nominal sol·licitat 3.146,86 1.781,32 2.071,65 1.610,02
Nominal adjudicat 1.941,86 1.286,32 1.661,65 1.265,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 275,91
Preu mínim acceptat 96,660 116,050 90,050 173,100
Tipus d’interès marginal 0,443 0,675 1,414 1,315
Preu mitjà ex-cupó 96,751 116,223 90,254 173,515
Reu mitjà 96,751 117,353 90,784 174,155
Tipus d’interès mitjà 0,433 0,663 1,405 1,307
Adjudicat al marginal 25,00 180,00 106,00 323,00
1er preu no admès 96,650 116,020 90,020 173,060
Volum peticions a aquest preu 220,00 100,00 15,00 5,00
Peticions no competitives 0,59 0,32 0,61 0,02
Efectiu sol·licitat 3.041,01 2.087,00 1.877,70 2.798,05
Efectiu adjudicat 1.878,42 1.508,77 1.507,67 2.201,06
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 479,37
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 1,62 1,38 1,25 1,27
Anterior tipus marginal 0,375 0,383 1,306 1,701