Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 0,50% O 4,20% (VR 15a 6m) O 2,70% (VR 27a 1m) O 3,45%
Data de la subhasta 07/10/2021 15/07/2021 07/10/2021 01/10/2020
Data de venciment 31/10/2031 31/01/2037 31/10/2048 30/07/2066
Data de liquidació 12/10/2021 20/07/2021 12/10/2021 06/10/2020
Nominal sol·licitat 2.418,03 1.572,24 1.813,53 1.610,02
Nominal adjudicat 1.692,03 1.033,24 1.137,53 1.265,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 216,80 0,00 275,91
Preu mínim acceptat 100,430 151,670 132,770 173,100
Tipus d’interès marginal 0,456 0,682 1,262 1,315
Preu mitjà ex-cupó 100,527 151,835 132,916 173,515
Reu mitjà 100,667 153,795 135,476 174,155
Tipus d’interès mitjà 0,446 0,673 1,256 1,307
Adjudicat al marginal 125,00 75,00 75,00 323,00
1er preu no admès 100,420 151,660 132,760 173,060
Volum peticions a aquest preu 125,00 30,00 50,00 5,00
Peticions no competitives 0,63 0,14 0,13 0,02
Efectiu sol·licitat 2.431,18 2.405,84 2.453,44 2.798,05
Efectiu adjudicat 1.702,87 1.588,58 1.540,53 2.201,06
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 333,05 0,00 479,37
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 1,43 1,52 1,59 1,27
Anterior tipus marginal 0,336 0,979 1,411 1,701