Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 3,25% O 3,90% O 3,45% (20A) O 3,45% (VR 42a 3m)
Data de la subhasta 18/04/2024 04/04/2024 21/03/2024 18/04/2024
Data de venciment 30/04/2034 30/07/2039 30/07/2043 30/07/2066
Data de liquidació 23/04/2024 09/04/2024 26/03/2024 23/04/2024
Nominal sol·licitat 3.824,83 2.725,18 3.240,72 1.824,95
Nominal adjudicat 2.074,69 1.745,18 1.705,50 1.034,95
Nominal adjudicat (2ª vuelta) [1] 0,00 361,09 [1]
Preu mínim acceptat 99,940 104,210 97,210 91,190
Tipus d’interès marginal 3,255 3,536 3,652 3,876
Preu mitjà ex-cupó 99,976 104,273 97,246 91,400
Reu mitjà 100,836 106,983 99,506 93,930
Tipus d’interès mitjà 3,251 3,531 3,650 3,865
Adjudicat al marginal 200,00 25,00 300,00 175,00
1er preu no admès 99,930 104,200 97,200 91,170
Volum peticions a aquest preu 300,00 100,00 330,00 25,00
Peticions no competitives 7.91 2.11 5.40 0.94
Efectiu sol·licitat 3.853,09 2.911,24 3.219,70 1.707,76
Efectiu adjudicat 2.091,86 1.866,78 1.696,87 971,51
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) [1] 0,00 359,18 [1]
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 1,84 1,56 1,90 1,76
Anterior tipus marginal 3,196 3,637 4,139 3,904