Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 0,10% (VR 8a 5m) O 0,85% O 1,00% (VR 28a 1m) O 1,45%
Data de la subhasta 01/12/2022 01/12/2022 06/10/2022 05/05/2022
Data de venciment 30/04/2031 30/07/2037 31/10/2050 31/10/2071
Data de liquidació 06/12/2022 06/12/2022 11/10/2022 10/05/2022
Nominal sol·licitat 2.383,01 2.110,61 2.443,21 1.974,89
Nominal adjudicat 1.065,90 1.369,58 1.568,21 1.242,29
Nominal adjudicat (2ª vuelta) [1] [1] 0,00 0,001
Preu mínim acceptat 80,900 73,330 54,810 62,350
Tipus d’interès marginal 2,669 3,151 3,578 2,889
Preu mitjà ex-cupó 80,957 73,507 54,964 63,077
Reu mitjà 81,017 73,807 55,914 63,837
Tipus d’interès mitjà 2,660 3,132 3,565 2,851
Adjudicat al marginal 325,00 200,00 260,00 30,00
1er preu no admès 80,890 73,320 54,800 62,270
Volum peticions a aquest preu 290,00 195,00 50,00 50,00
Peticions no competitives 1,88 6,56 0,18 0,28
Efectiu sol·licitat 1.926,52 1.553,74 1.358,94 1.247,06
Efectiu adjudicat 863,32 1.010,03 876,02 790,21
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) [1] [1] 0,00 0,0006
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,24 1,54 1,56 1,59
Anterior tipus marginal 2,909 3,273 3,346 1,458