Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 12/09/2023 05/09/2023 12/09/2023 05/09/2023
Data de venciment 08/12/2023 08/03/2024 07/06/2024 06/09/2024
Data de liquidació 15/09/2023 08/09/2023 15/09/2023 08/09/2023
Nominal sol·licitat 2.231,40 2.774,83 3.428,35 6.213,04
Nominal adjudicat 550,25 1.124,55 1.763,01 3.816,43
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Preu mínim acceptat 99,193 98,174 97,313 96,413
Tipus d’interès marginal 3,490 3,679 3,737 3,680
Reu mitjà 99,201 98,187 97,322 96,422
Tipus d’interès mitjà 3,452 3,654 3,724 3,670
Adjudicat al marginal 125,01 0,02 200,00 750,00
1er preu no admès 99,192 98,174 97,313 96,411
Volum peticions a aquest preu 50,00 50,00 100,00 200,00
Peticions no competitives 230.45 429.34 289.05 540.57
Efectiu sol·licitat 2.213,17 2.723,84 3.335,95 5.989,56
Efectiu adjudicat 545,84 1.104,10 1.715,74 3.679,72
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 4,06 2,47 1,94 1,63
Anterior tipus marginal 3,535 3,665 3,700 3,682