Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 13/09/2022 06/09/2022 13/09/2022 06/09/2022
Data de venciment 09/12/2022 10/03/2023 09/06/2023 08/09/2023
Data de liquidació 16/09/2022 09/09/2022 16/09/2022 09/09/2022
Nominal sol·licitat 2.355,01 2.159,50 2.212,36 6.266,02
Nominal adjudicat 376,00 784,50 1.562,36 3.866,02
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 9,31 14,13 3,00 276,22
Preu mínim acceptat 99,829 99,557 99,013 98,582
Tipus d’interès marginal 0,735 0,880 1,350 1,423
Reu mitjà 99,836 99,563 99,043 98,597
Tipus d’interès mitjà 0,707 0,868 1,308 1,408
Adjudicat al marginal 86,03 150,00 275,00 200,00
1er preu no admès 99,828 99,555 99,006 98,580
Volum peticions a aquest preu 30,00 150,00 25,00 100,00
Peticions no competitives 32,32 227,48 139,75 10,79
Efectiu sol·licitat 2.350,67 2.149,36 2.190,02 6.175,09
Efectiu adjudicat 375,36 781,06 1.547,23 3.811,57
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 9,29 14,06 2,97 272,30
Percentatge de prorrateig 21,500 - - -
Ràtio de cobertura 6,26 2,75 1,42 1,62
Anterior tipus marginal 0,145 0,465 0,618 0,795