Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 16/06/2020 07/07/2020 16/06/2020 07/07/2020
Data de venciment 11/09/2020 15/01/2021 05/03/2021 09/07/2021
Data de liquidació 19/06/2020 10/07/2020 19/06/2020 10/07/2020
Nominal sol·licitat 2.300,30 3.776,50 4.845,44 9.852,69
Nominal adjudicat 1.020,00 1.005,30 2.040,14 6.000,84
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 149,63 249,93
Preu mínim acceptat 100,127 100,262 100,316 100,462
Tipus d’interès marginal -0,540 -0,497 -0,437 -0,454
Reu mitjà 100,130 100,267 100,320 100,471
Tipus d’interès mitjà -0,554 -0,506 -0,443 -0,463
Adjudicat al marginal 200,00 150,00 300,00 100,00
1er preu no admès 100,125 100,261 100,315 100,461
Volum peticions a aquest preu 25,00 60,00 500,00 100,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,46)
Efectiu sol·licitat 2.303,04 3.786,01 4.860,36 9.896,79
Efectiu adjudicat 1.021,31 1.007,96 2.046,62 6.028,89
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 150,10 251,08
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,26 3,76 2,38 1,64
Anterior tipus marginal -0,441 -0,465 -0,300 -0,373