Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 12/05/2020 05/05/2020 12/05/2020 05/05/2020
Data de venciment 14/08/2020 13/11/2020 12/02/2021 07/05/2021
Data de liquidació 15/05/2020 08/05/2020 15/05/2020 08/05/2020
Nominal sol·licitat 2.405,05 5.200,00 6.820,00 14.739,32
Nominal adjudicat 425,04 930,00 2.060,00 6.665,32
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 62,00 188,56 419,50 1.259,63
Preu mínim acceptat 100,112 100,148 100,228 100,081
Tipus d’interès marginal -0,441 -0,280 -0,300 -0,080
Reu mitjà 100,115 100,151 100,234 100,099
Tipus d’interès mitjà -0,451 -0,287 -0,307 -0,097
Adjudicat al marginal 25,00 450,00 400,00 450,00
1er preu no admès 100,112 100,143 100,227 100,080
Volum peticions a aquest preu 275,00 350,00 100,00 150,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,23)
Efectiu sol·licitat 2.407,25 5.204,59 6.833,01 14.746,83
Efectiu adjudicat 425,52 931,38 2.064,75 6.671,55
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 62,07 188,84 420,46 1.260,64
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 5,66 5,59 3,31 2,21
Anterior tipus marginal -0,290 -0,010 0,039 0,160