Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 17/01/2023 10/01/2023 17/01/2023 10/01/2023
Data de venciment 14/04/2023 07/07/2023 06/10/2023 12/01/2024
Data de liquidació 20/01/2023 13/01/2023 20/01/2023 13/01/2023
Nominal sol·licitat 2.025,34 2.715,59 5.797,86 7.077,80
Nominal adjudicat 520,11 970,49 1.532,69 3.923,35
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 32,75 153,31 305,88 797,35
Preu mínim acceptat 99,490 98,753 97,999 97,058
Tipus d’interès marginal 2,198 2,599 2,839 2,998
Reu mitjà 99,494 98,760 98,005 97,073
Tipus d’interès mitjà 2,182 2,584 2,830 2,983
Adjudicat al marginal 50,30 25,00 700,00 250,00
1er preu no admès 99,490 98,752 97,998 97,057
Volum peticions a aquest preu 250,00 325,00 350,00 325,00
Peticions no competitives 45,84 87,98 212,47 301,83
Efectiu sol·licitat 2.014,77 2.681,13 5.680,77 6.868,65
Efectiu adjudicat 517,47 958,44 1.502,05 3.808,25
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 32,58 151,40 299,75 773,90
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 3,89 2,80 3,78 1,80
Anterior tipus marginal 1,645 2,092 2,380 2,474