Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 13/02/2024 06/02/2024 13/02/2024 06/02/2024
Data de venciment 10/05/2024 09/08/2024 08/11/2024 07/02/2025
Data de liquidació 16/02/2024 09/02/2024 16/02/2024 09/02/2024
Nominal sol·licitat 2.210,91 2.650,28 4.050,52 6.585,14
Nominal adjudicat 440,88 985,04 1.595,41 4.050,00
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 27,00 51,00 35,00
Preu mínim acceptat 99,135 98,170 97,477 96,716
Tipus d’interès marginal 3,740 3,688 3,504 3,359
Reu mitjà 99,144 98,187 97,491 96,732
Tipus d’interès mitjà 3,703 3,653 3,483 3,342
Adjudicat al marginal 35,00 100,00 100,00 235,28
1er preu no admès 99,134 98,170 97,476 96,715
Volum peticions a aquest preu 135,00 250,00 30,00 160,00
Peticions no competitives 235.27 474.70 1,013.60 1,136.47
Efectiu sol·licitat 2.191,54 2.601,52 3.892,34 6.368,35
Efectiu adjudicat 437,09 967,12 1.555,34 3.917,32
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 26,51 49,71 33,85
Percentatge de prorrateig - - - 39,210
Ràtio de cobertura 5,01 2,69 2,54 1,63
Anterior tipus marginal 3,538 3,635 3,492 3,314