Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 19/10/2021 05/10/2021 19/10/2021 05/10/2021
Data de venciment 14/01/2022 08/04/2022 08/07/2022 07/10/2022
Data de liquidació 22/10/2021 08/10/2021 22/10/2021 08/10/2021
Nominal sol·licitat 2.882,79 3.145,30 4.116,49 8.332,59
Nominal adjudicat 446,30 915,00 1.480,00 4.075,66
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 336,99
Preu mínim acceptat 100,153 100,320 100,428 100,581
Tipus d’interès marginal -0,655 -0,630 -0,592 -0,571
Reu mitjà 100,156 100,321 100,433 100,585
Tipus d’interès mitjà -0,667 -0,633 -0,599 -0,575
Adjudicat al marginal 50,00 50,00 130,00 775,00
1er preu no admès 100,153 100,319 100,427 100,580
Volum peticions a aquest preu 400,00 190,00 200,00 350,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,45)
Efectiu sol·licitat 2.887,04 3.155,06 4.133,73 8.379,56
Efectiu adjudicat 446,99 917,94 1.486,38 4.099,44
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 338,94
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 6,46 3,44 2,78 2,04
Anterior tipus marginal -0,630 -0,568 -0,582 -0,563