Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 15/06/2021 08/06/2021 15/06/2021 08/06/2021
Data de venciment 10/09/2021 10/12/2021 04/03/2022 10/06/2022
Data de liquidació 18/06/2021 11/06/2021 18/06/2021 11/06/2021
Nominal sol·licitat 1.875,00 3.072,50 4.010,00 9.213,15
Nominal adjudicat 400,00 1.061,00 1.540,00 5.100,17
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 25,85 0,00 143,88
Preu mínim acceptat 100,146 100,290 100,401 100,535
Tipus d’interès marginal -0,625 -0,572 -0,554 -0,526
Reu mitjà 100,148 100,292 100,409 100,540
Tipus d’interès mitjà -0,632 -0,576 -0,565 -0,531
Adjudicat al marginal 45,00 300,00 55,00 339,00
1er preu no admès 100,146 100,290 100,400 100,534
Volum peticions a aquest preu 100,00 325,00 380,00 400,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,45)
Efectiu sol·licitat 1.877,63 3.081,11 4.025,73 9.261,59
Efectiu adjudicat 400,59 1.064,09 1.546,27 5.127,64
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 25,93 0,00 144,65
Percentatge de prorrateig - - - 35,680
Ràtio de cobertura 4,69 2,90 2,60 1,81
Anterior tipus marginal -0,587 -0,551 -0,545 -0,521