Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 11/06/2024 04/06/2024 11/06/2024 04/06/2024
Data de venciment 06/09/2024 06/12/2024 07/03/2025 06/06/2025
Data de liquidació 14/06/2024 07/06/2024 14/06/2024 07/06/2024
Nominal sol·licitat 1.911,22 3.223,87 3.080,92 6.585,77
Nominal adjudicat 500,00 1.355,00 1.500,00 3.780,05
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 170,01 617,88
Preu mínim acceptat 99,213 98,325 97,479 96,655
Tipus d’interès marginal 3,400 3,370 3,500 3,423
Reu mitjà 99,219 98,327 97,488 96,670
Tipus d’interès mitjà 3,374 3,367 3,488 3,407
Adjudicat al marginal 95,48 100,00 119,18 300,00
1er preu no admès 99,213 98,323 97,479 96,654
Volum peticions a aquest preu 40,00 20,00 50,00 500,00
Peticions no competitives 229.56 851.67 225.89 960.23
Efectiu sol·licitat 1.895,95 3.091,04 3.003,02 6.365,11
Efectiu adjudicat 496,08 1.332,32 1.462,25 3.653,82
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 165,73 597,21
Percentatge de prorrateig 47,610 - 41,790 -
Ràtio de cobertura 3,82 2,38 2,05 1,74
Anterior tipus marginal 3,630 3,554 3,439 3,424