Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 15/09/2020 08/09/2020 15/09/2020 08/09/2020
Data de venciment 04/12/2020 05/03/2021 11/06/2021 10/09/2021
Data de liquidació 18/09/2020 11/09/2020 18/09/2020 11/09/2020
Nominal sol·licitat 2.365,00 2.986,52 4.810,21 9.537,48
Nominal adjudicat 580,00 1.065,30 1.170,20 5.281,06
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 33,50 0,00 3,37
Preu mínim acceptat 100,107 100,224 100,350 100,452
Tipus d’interès marginal -0,500 -0,459 -0,471 -0,445
Reu mitjà 100,109 100,227 100,353 100,455
Tipus d’interès mitjà -0,505 -0,466 -0,475 -0,448
Adjudicat al marginal 260,00 20,00 450,00 575,00
1er preu no admès 100,107 100,222 100,349 100,451
Volum peticions a aquest preu 75,00 250,00 100,00 525,00
Peticions no competitives No aceptadas (-) No aceptadas (0,02) No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,51)
Efectiu sol·licitat 2.367,44 2.992,96 4.826,16 9.579,28
Efectiu adjudicat 580,62 1.067,71 1.174,30 5.305,03
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 33,57 0,00 3,38
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 4,08 2,80 4,11 1,81
Anterior tipus marginal -0,506 -0,475 -0,449 -0,447