Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 17/10/2020 10/11/2020 17/10/2020 10/11/2020
Data de venciment 12/02/2021 07/05/2021 13/08/2021 12/11/2021
Data de liquidació 20/10/2020 13/11/2020 20/10/2020 13/11/2020
Nominal sol·licitat 2.996,49 2.816,82 4.946,49 6.681,28
Nominal adjudicat 435,00 416,82 585,00 2.035,57
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 1,00 97,00 99,50
Preu mínim acceptat 100,145 100,271 100,432 100,560
Tipus d’interès marginal -0,620 -0,555 -0,582 -0,550
Reu mitjà 100,145 100,275 100,436 100,572
Tipus d’interès mitjà -0,620 -0,563 -0,587 -0,562
Adjudicat al marginal 435,00 150,00 250,00 435,00
1er preu no admès 100,144 100,269 100,428 100,557
Volum peticions a aquest preu 50,00 100,00 15,00 150,00
Peticions no competitives No aceptadas (-) No aceptadas (0,00) No aceptadas (-) No aceptadas (0,56)
Efectiu sol·licitat 3.000,50 2.823,90 4.965,95 6.716,13
Efectiu adjudicat 435,63 417,96 587,54 2.047,10
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 1,00 97,42 100,05
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 6,89 6,76 8,46 3,28
Anterior tipus marginal -0,671 -0,502 -0,581 -0,496