Resultats últimes subhastas

Termini 3 ANYS 5 ANYS
Informació B 2,50% O 1,95% (VR 6a 3m)
Data de la subhasta 18/04/2024 18/04/2024
Data de venciment 31/05/2027 30/07/2030
Data de liquidació 23/04/2024 23/04/2024
Nominal sol·licitat 3.780,04 3.128,15
Nominal adjudicat 1.500,00 1.533,15
Nominal adjudicat (2ª vuelta) [1] [1]
Preu mínim acceptat 98,560 94,310
Tipus d’interès marginal 2,992 2,956
Preu mitjà ex-cupó 98,576 94,344
Reu mitjà 99,296 95,774
Tipus d’interès mitjà 2,986 2,950
Adjudicat al marginal 440,00 25,00
1er preu no admès 98,550 94,300
Volum peticions a aquest preu 150,00 600,00
Peticions no competitives 9.78 0.45
Efectiu sol·licitat 3.750,19 2.993,79
Efectiu adjudicat 1.489,35 1.468,24
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) [1] [1]
Percentatge de prorrateig 53,33 -
Ràtio de cobertura 2,52 2,04
Anterior tipus marginal 2,899 2,970