Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 ANYS 5 ANYS
Informació B 0,00% O 1,50% (VR 7a 1m)
Data de la subhasta 19/03/2020 19/03/2020
Data de venciment 30/04/2023 30/04/2027
Data de liquidació 24/03/2020 24/03/2020
Nominal sol·licitat 3.310,00 3.225,03
Nominal adjudicat 1.299,00 1.670,03
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00
Preu mínim acceptat 99,760 106,700
Tipus d’interès marginal 0,077 0,535
Preu mitjà ex-cupó 99,925 107,150
Reu mitjà 99,925 108,500
Tipus d’interès mitjà 0,024 0,473
Adjudicat al marginal 200,00 150,00
1er preu no admès 99,750 106,690
Volum peticions a aquest preu 110,00 25,00
Peticions no competitives - 0,03
Efectiu sol·licitat 3.295,21 3.477,54
Efectiu adjudicat 1.297,30 1.809,98
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00
Percentatge de prorrateig - -
Ràtio de cobertura 2,55 1,93
Anterior tipus marginal -0,397 0,449