Resultats últimes subhastas

Termini 3 ANYS 5 ANYS
Informació B 2,80% O 0,00% (VR 4a 4m)
Data de la subhasta 21/09/2023 21/09/2023
Data de venciment 31/05/2026 31/01/2028
Data de liquidació 26/09/2023 26/09/2023
Nominal sol·licitat 4.277,79 4.368,48
Nominal adjudicat 2.587,66 1.983,47
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 243,79 [1]
Preu mínim acceptat 98,140 86,360
Tipus d’interès marginal 3,533 3,430
Preu mitjà ex-cupó 98,154 86,374
Reu mitjà 99.054 86.374
Tipus d’interès mitjà 3,527 3,426
Adjudicat al marginal 650,00 725,00
1er preu no admès 98,130 86,350
Volum peticions a aquest preu 525,00 475,00
Peticions no competitives 11.83 2.44
Efectiu sol·licitat 4.236,08 3.770,74
Efectiu adjudicat 2.563,06 1.713,08
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 241,44 [1]
Percentatge de prorrateig - -
Ràtio de cobertura 1,65 2,20
Anterior tipus marginal 3,310 2,937