Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 ANYS 5 ANYS 5 ANYS
Informació B 0,00% B 0,00% O 0,80% (7 A)
Data de la subhasta 18/06/2020 02/07/2020 02/07/2020
Data de venciment 30/04/2023 31/01/2025 30/07/2027
Data de liquidació 23/06/2020 07/07/2020 07/07/2020
Nominal sol·licitat 4.721,00 3.518,00 2.805,24
Nominal adjudicat 2.199,00 1.963,00 1.780,24
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 439,07 374.49 381.18
Preu mínim acceptat 100,640 100,610 104,510
Tipus d’interès marginal -0,223 -0,133 0,157
Preu mitjà ex-cupó 100,696 100,702 104,595
Reu mitjà 100,696 100,702 104,805
Tipus d’interès mitjà -0,242 -0,153 0,146
Adjudicat al marginal 450,00 175,00 175,00
1er preu no admès 100,630 100,600 104,500
Volum peticions a aquest preu 275,00 100,00 10,00
Peticions no competitives No aceptadas (-) No aceptadas (0,00) 0,24
Efectiu sol·licitat 4.747,17 3.537,97 2.936,83
Efectiu adjudicat 2.213,82 1.976,07 1.865,19
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 441,88 376.77 399.17
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 2,15 1,79 1,58
Anterior tipus marginal -0,192 -0,060 0,633