Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Import en milions d’Euros)
Termini 3 ANYS 5 ANYS 5 ANYS
Informació B 0,00% B 0,00% O 1,40% (VR 7a 5m)
Data de la subhasta 18/02/2021 04/03/2021 04/03/2021
Data de venciment 31/05/2024 31/01/2026 30/07/2028
Data de liquidació 23/02/2021 09/03/2021 09/03/2021
Nominal sol·licitat 5.205,03 2.685,00 2.568,57
Nominal adjudicat 2.035,00 1.120,00 1.168,57
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 [1] [1]
Preu mínim acceptat 101,330 101,190 110,070
Tipus d’interès marginal -0,403 -0,240 0,035
Preu mitjà ex-cupó 101,352 101,236 110,156
Reu mitjà 101,352 101,236 111,006
Tipus d’interès mitjà -0,410 -0,250 0,024
Adjudicat al marginal 505,00 50,00 125,00
1er preu no admès 101,320 101,180 110,060
Volum peticions a aquest preu 1.065,00 250,00 25,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,03) No aceptadas (0,00) 0,07
Efectiu sol·licitat 5.271,07 2.714,70 2.846,39
Efectiu adjudicat 2.062,30 1.133,63 1.296,80
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 [1] [1]
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 2,56 2,40 2,20
Anterior tipus marginal -0,449 -0,345 -0,111