Avantatges dels valors del Tesoro

En relació amb les possibilitats d´inversió alternatives, els Valors del Tesoro presenten diversos avantatges:

 - La seguretat: l´inversor en Valors del Tesoro pot estar completament segur que cobrarà les quantitats que aquests valors li donen dret a rebre. La Constitució Espanyola, en el seu article 135, estableix que "els crèdits per satisfer el pagament d´interessos i capital del Deute públic de l´Estat quedaran sempre inclosos en l´estat de despeses dels Pressupostos."

 - La rendibilitat: els Valors del Tesoro, encara que sigui l´inversió més segura, ofereixen una alta rendibilitat, sempre en línia amb els tipus d´interès vigents en el mercat en el moment de la seva emissió.

 - La liquiditat: els Valors del Tesoro són, dins dels valors emesos a Espanya, els més líquids amb gran diferència. Això és degut tant al volum de Valors del Tesoro emesos com a l´agilitat amb la qual funciona el mercat de Deute de l´Estat. Per tant, si l´inversor necessita transformar en diners la seva inversió en Valors del Tesoro, pot fer-ho en qualsevol moment, amb gran comoditat, i amb uns costos relativament reduïts.

 - L´àmplia gamma d´instruments entre els quals pot escollir l´inversor, especialment pel que fa al termini al que desitja col·locar el seu estalvi: des de terminis molt reduïts (per mitjà de "repos" sobre Deute de l´Estat) fins a 30 anys (per mitjà d´Obligacions de l´Estat amb aquest venciment).

 - La facilitat amb què poden adquirir-se: la gran difusió que han aconseguit els Valors del Tesoro permet la seva adquisició per mitjà de pràcticament de qualsevol intermediari financer. També és possible adquirir valors del Tesoro per mitjà del Banco de España o per Internet.