Informació per a inversors

RENTABILIDADES ÚLTIMA SUBASTA:

  • Letras a 3 Meses
  • -0,505%
  • Letras a 6 Meses
  • -0,466%
  • Letras a 9 Meses
  • -0,475%
  • Letras a 12 Meses
  • -0,448%
  • Bonos a 3 Años
  • -0,449%
  • Bonos a 5 Años
  • -0,276%
  • Obligaciones a 10 Años
  • 0,047%
  • Obligaciones a 7 Años
  • -0,021%
  • Obligaciones Vr 20,1 Años
  • 0,813%
  • Bonos Indexados a 5 Años
  • -0,572%
  • Obligaciones Indexadas Vr 7 Años
  • -0,784%
  • Obligaciones 30 Años
  • 1,091%
  • Obligaciones Indexadas a 15 Años
  • -0,432%
  • Obligaciones a 50 Años
  • 1,691%
  • Obligaciones Vr 6,6 Años
  • 0,592%
  • Obligaciones Vr 6,10 Años
  • -0,105%
  • Obligaciones a 15 Años
  • 0,636%
  • Obligaciones Indexadas a 10 Años
  • -0,917%