Repos

Les adquisicions temporals de Valors del Tesoro són compres d'aquests valors per un període de temps determinat -uns dies, setmanes o mesos-; en aquestes operacions, l'inversor adquireix Valors del Tesoro, a un determinat preu, a una entitat financera, que es compromet a recomprar-se'ls passat un termini de temps (generalment por sota d'un any), a un preu fixat per endavant.

 El rendiment de la inversió, serà, doncs, la diferència entre el preu de venda i el de compra del valor. Com que tots dos preus "s'acorden" entre les parts en iniciar-se l'operació, el comprador coneix a ciència certa la rendibilitat que li generarà l'inversió.

 Les operacions amb pacte de recompra sobre Valors del Tesoro poden prendre dues formes: les conegudes com a "repos", i les "simultànies", operacions molt semblants en tots els aspectes, encara que els "repos" acostumen a ser els més freqüentment utilitzats pel petit inversor.