Tràmits

Servei per a l'Adhesió a el Codi de Bones Pràctiques

Sistema d'intercanvi d'informació electrònica.

Permet la compra i la venda de Letras, Bonos i Obligaciones per mitjà d’Internet.

És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar

Feu operacions destinades a afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deuda Pública.

Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros

Seu electrònica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional en la qual es recull la informació relativa a l'accés a espai controlat de proves

Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).

Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats financeres.

Consultes i actuacions corresponents en l'àmbit de les garanties i dipòsits