Skip to main content

Estatísticas mensuais

Boletín completo

 • Boletin Estatísticas PDF

Débeda en circulación

 • Débeda do Estado: nominal en circulación PDF XLSX
 • Vida media da Débeda do Estado PDF XLSX
 • Tipo de xuro medio da Débeda do Estado en moeda nacional PDF XLSX
 • Distribución por titulares da Débeda do Estado anotada
  • Letras del Tesoro PDF XLSX
  • Bonos e Obligaciones del Estado non segregados PDF XLSX
  • Bonos e Obligaciones del Estado segregados PDF XLSX
  • Total Débeda do Estado non segregada e principais da Débeda do Estado segregada PDF XLSX
 • Débeda do Estado en divisas: distribución por moedas PDF XLSX

Financiación do Estado

 • Evolución do financiamento do Estado en 2024PDF XLSX
 • Débeda do Estado en moeda nacional:
  • Tipos efectivos de xuro das novas emisións PDF XLSX
  • Póxas de Débeda do Estado (2024-2023): nominal emitido e rendementos PDF XLSX
  • Tipos marxinais de xuros:Poxas de Letras, Bonos ,Obligaciones e  Débeda Indexada (2002-2024) PDF XLSX
  • Financiamento neto do Estado en 2024 e 2023PDF XLSX
  • Perfil de vencementos anuais débeda viva  (2024-2071) PDF XLSX

Mercado secundario

 • Negociación da Débeda do Estado.
  • Negociación total por tipo de instrumento (medias de cifras diarias) PDF XLSX
  • Mercado electrónico e Segundo chanzo (suma de cifras diarias) PDF XLSX
 • Mercado de Débeda Segregada
  • Segregación/reconstitución e negociación total (por meses) PDF XLSX
  • Débeda segregada con CACs. PDF XLSX
  • Débeda segregada sen CACs. PDF XLSX