Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 15/06/2021 08/06/2021 15/06/2021 08/06/2021
Data de vencemento 10/09/2021 10/12/2021 04/03/2022 10/06/2022
Data de liquidación 18/06/2021 11/06/2021 18/06/2021 11/06/2021
Nominal solicitado 1.875,00 3.072,50 4.010,00 9.213,15
Nominal adjudicado 400,00 1.061,00 1.540,00 5.100,17
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 25,85 0,00 143,88
Prezo mínimo aceptado 100,146 100,290 100,401 100,535
Tipo de xuro marxinal -0,625 -0,572 -0,554 -0,526
Prezo medio 100,148 100,292 100,409 100,540
Tipo de xuro medio -0,632 -0,576 -0,565 -0,531
Adxudicado ao marxinal 45,00 300,00 55,00 339,00
Primeiro prezo non admitido 100,146 100,290 100,400 100,534
Volume peticións a ese prezo 100,00 325,00 380,00 400,00
Peticións non competitivas No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,45)
Efectivo solicitado 1.877,63 3.081,11 4.025,73 9.261,59
Efectivo adxudicado 400,59 1.064,09 1.546,27 5.127,64
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 25,93 0,00 144,65
Porcentaxe de prorrateo - - - 35,680
Ratio de cobertura 4,69 2,90 2,60 1,81
Anterior tipo marxinal -0,587 -0,551 -0,545 -0,521