Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 12/07/2022 09/08/2022 12/07/2022 09/08/2022
Data de vencemento 07/10/2022 10/02/2023 14/04/2023 11/08/2023
Data de liquidación 15/07/2022 12/08/2022 15/07/2022 12/08/2022
Nominal solicitado 2.161,50 3.694,60 4.278,90 6.284,08
Nominal adjudicado 355,00 814,60 1.478,84 4.000,00
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 168,80 0,00 754,30
Prezo mínimo aceptado 100,047 99,766 99,635 99,203
Tipo de xuro marxinal -0,198 0,465 0,484 0,795
Prezo medio 100,049 99,774 99,647 99,217
Tipo de xuro medio -0,210 0,449 0,468 0,781
Adxudicado ao marxinal 25,00 10,00 300,00 486,08
Primeiro prezo non admitido 100,046 99,765 99,633 99,199
Volume peticións a ese prezo 100,00 100,00 100,00 150,00
Peticións non competitivas No aceptadas (0,002) 0,60 3,93 7,62
Efectivo solicitado 2.162,27 3.685,45 4.262,57 6.233,57
Efectivo adxudicado 355,17 812,73 1.473,53 3.968,47
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 168,40 0,00 748,29
Porcentaxe de prorrateo - - 49,990 67,040
Ratio de cobertura 6,09 4,54 2,89 1,57
Anterior tipo marxinal -0,350 0,134 0,660 0,702