Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 10/03/2020 03/03/2020 10/03/2020 03/03/2020
Data de vencemento 12/06/2020 11/09/2020 04/12/2020 05/03/2020
Data de liquidación 13/03/2020 06/03/2020 13/03/2020 06/03/2020
Nominal solicitado 1.545,00 2.912,03 2.750,02 5.828,30
Nominal adjudicado 335,00 705,02 1.180,02 3.740,61
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 126,27 36,27
Prezo mínimo aceptado 100,116 100,266 100,293 100,497
Tipo de xuro marxinal -0,455 -0,505 -0,395 -0,489
Prezo medio 100,117 100,268 100,299 100,505
Tipo de xuro medio -0,462 -0,509 -0,403 -0,497
Adxudicado ao marxinal 100,00 255,00 300,00 270,00
Primeiro prezo non admitido 100,113 100,266 100,292 100,496
Volume peticións a ese prezo 25,00 50,00 20,00 20,00
Peticións non competitivas No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,01) No aceptadas (-) No aceptadas (0,69)
Efectivo solicitado 1.546,57 2.919,38 2.757,00 5.856,05
Efectivo adxudicado 335,39 706,90 1.183,52 3.759,43
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 126,65 36,45
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 4,61 4,13 2,33 1,56
Anterior tipo marxinal -0,501 -0,469 -0,481 -0,452