Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 16/06/2020 09/06/2020 16/06/2020 09/06/2020
Data de vencemento 11/09/2020 04/12/2020 05/03/2021 11/06/2021
Data de liquidación 19/06/2020 12/06/2020 19/06/2020 12/06/2020
Nominal solicitado 2.300,30 3.245,31 4.845,44 10.506,22
Nominal adjudicado 1.020,00 780,00 2.040,14 6.105,81
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 149,63 824,99
Prezo mínimo aceptado 100,127 100,227 100,316 100,379
Tipo de xuro marxinal -0,540 -0,465 -0,437 -0,373
Prezo medio 100,130 100,237 100,320 100,389
Tipo de xuro medio -0,554 -0,485 -0,443 -0,383
Adxudicado ao marxinal 200,00 30,00 300,00 350,00
Primeiro prezo non admitido 100,125 100,226 100,315 100,378
Volume peticións a ese prezo 25,00 150,00 500,00 75,00
Peticións non competitivas No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,03)
Efectivo solicitado 2.303,04 3.252,18 4.860,36 10.545,09
Efectivo adxudicado 1.021,31 781,83 2.046,62 6.129,30
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 150,10 828,11
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,26 4,16 2,38 1,72
Anterior tipo marxinal -0,441 -0,280 -0,300 -0,080