Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 19/10/2021 05/10/2021 19/10/2021 05/10/2021
Data de vencemento 14/01/2022 08/04/2022 08/07/2022 07/10/2022
Data de liquidación 22/10/2021 08/10/2021 22/10/2021 08/10/2021
Nominal solicitado 2.882,79 3.145,30 4.116,49 8.332,59
Nominal adjudicado 446,30 915,00 1.480,00 4.075,66
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 336,99
Prezo mínimo aceptado 100,153 100,320 100,428 100,581
Tipo de xuro marxinal -0,655 -0,630 -0,592 -0,571
Prezo medio 100,156 100,321 100,433 100,585
Tipo de xuro medio -0,667 -0,633 -0,599 -0,575
Adxudicado ao marxinal 50,00 50,00 130,00 775,00
Primeiro prezo non admitido 100,153 100,319 100,427 100,580
Volume peticións a ese prezo 400,00 190,00 200,00 350,00
Peticións non competitivas No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,45)
Efectivo solicitado 2.887,04 3.155,06 4.133,73 8.379,56
Efectivo adxudicado 446,99 917,94 1.486,38 4.099,44
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 338,94
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 6,46 3,44 2,78 2,04
Anterior tipo marxinal -0,630 -0,568 -0,582 -0,563