Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 17/01/2023 10/01/2023 17/01/2023 10/01/2023
Data de vencemento 14/04/2023 07/07/2023 06/10/2023 12/01/2024
Data de liquidación 20/01/2023 13/01/2023 20/01/2023 13/01/2023
Nominal solicitado 2.025,34 2.715,59 5.797,86 7.077,80
Nominal adjudicado 520,11 970,49 1.532,69 3.923,35
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 32,75 153,31 305,88 797,35
Prezo mínimo aceptado 99,490 98,753 97,999 97,058
Tipo de xuro marxinal 2,198 2,599 2,839 2,998
Prezo medio 99,494 98,760 98,005 97,073
Tipo de xuro medio 2,182 2,584 2,830 2,983
Adxudicado ao marxinal 50,30 25,00 700,00 250,00
Primeiro prezo non admitido 99,490 98,752 97,998 97,057
Volume peticións a ese prezo 250,00 325,00 350,00 325,00
Peticións non competitivas 45,84 87,98 212,47 301,83
Efectivo solicitado 2.014,77 2.681,13 5.680,77 6.868,65
Efectivo adxudicado 517,47 958,44 1.502,05 3.808,25
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 32,58 151,40 299,75 773,90
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 3,89 2,80 3,78 1,80
Anterior tipo marxinal 1,645 2,092 2,380 2,474