Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Data da poxa 15/09/2020 08/09/2020 15/09/2020 08/09/2020
Data de vencemento 04/12/2020 05/03/2021 11/06/2021 10/09/2021
Data de liquidación 18/09/2020 11/09/2020 18/09/2020 11/09/2020
Nominal solicitado 2.365,00 2.986,52 4.810,21 9.537,48
Nominal adjudicado 580,00 1.065,30 1.170,20 5.281,06
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 33,50 0,00 3,37
Prezo mínimo aceptado 100,107 100,224 100,350 100,452
Tipo de xuro marxinal -0,500 -0,459 -0,471 -0,445
Prezo medio 100,109 100,227 100,353 100,455
Tipo de xuro medio -0,505 -0,466 -0,475 -0,448
Adxudicado ao marxinal 260,00 20,00 450,00 575,00
Primeiro prezo non admitido 100,107 100,222 100,349 100,451
Volume peticións a ese prezo 75,00 250,00 100,00 525,00
Peticións non competitivas No aceptadas (-) No aceptadas (0,02) No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,51)
Efectivo solicitado 2.367,44 2.992,96 4.826,16 9.579,28
Efectivo adxudicado 580,62 1.067,71 1.174,30 5.305,03
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 33,57 0,00 3,38
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 4,08 2,80 4,11 1,81
Anterior tipo marxinal -0,506 -0,475 -0,449 -0,447