Skip to main content

Perda da condición de Creador de Mercado de Bonos y Obligaciones

A condición de Creador de Mercado de Bonos e Obrigas poderá perderse por algún dos seguintes motivos:

- Por renuncia comunicada pola propia entidade á Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira.

- Por decisión da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira cando se considere que a entidade non mantén un compromiso co mercado de Débeda Pública española que sexa considerado suficiente.

- Por decisión da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira cando unha entidade incumpra o réxime de retencións a conta que segundo a normativa vixente lles sexa aplicable.

- Por decisión da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira cando unha entidade realizara accións que poidan afectar negativamente ao funcionamento do mercado ou á Débeda do Estado ou cando o seu comportamento sexa considerado impropio dun Creador de Mercado, contrario aos intereses do Tesouro ou ao bo funcionamento do mercado de Débeda.

- Cando a Dirección Xeral do Tesouro decida realizar unha rotación no seu grupo de Creadores de Mercado co obxectivo de dar acceso a novas entidades ao grupo incrementando ou non o seu número.