Impuesto sobre el patrimonio

O Imposto sobre Bens Inmobles é temporal xa que se contempla exclusivamente en 2011 e 2012.- Os Valores del Tesoro calcúlanse no imposto segundo a súa negociación media do cuarto trimestre de cada ano.- Non obstante, hai un mínimo exento elevado (700.000 euros ou a cantidade fixada pola comunidade autónoma) que opera como redución da base impositiva para determinar a base impoñible. A cota completa obtéñase co resultado de aplicar os tipos da escala á base impoñible.