Lista de comisiones

Comisiones FondTesoro

Xestoras Fondos Clases Comisións e Xestión de Depósito Reembolso Reembolso Dto/Fondo Dto/Fondo
      (% sobre o patrimonio) Máx Min Máx Min
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI A 0,569        
I 0.219        
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. MERCHBANC FONDTESORO  CORTO PLAZO FI   (1)        
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,  S.A. BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO FI  Cartera 0,34        
Universal 0,76        
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO FI   Min 0,35 - Max 0,65        
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A 0,50        
I 0,30        
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO FI   Min 0,20 - Max 0,60        
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. MAPFRE FONDTESORO PLUS FI R 0,45        
C 0,12        
RENTA 4 GESTORA, SGIIC, S.A. RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI   0,35        
SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO FI   0,65        
  • As comisións de Xestión e depósito cárganse anualmente directamente ao fondo, só as comisións de reembolso e de desconto a favor do fondo se poderán repercutir individualmente ao partícipe
  • (1) 18% Comisión executado en beneficio depositario (Máx. 0,60 sobre o patrimonio) + 0,1% sobre o patrimonio, con 1,05% do total límite s / Patrimonio.