Skip to main content

Non Residentes

Non están sometidos a tributación en España os rendementos derivados da Débeda Pública española, obtidos por persoas físicas ou entidades non residentes, sempre que non operen a través dun establecemento permanente en España.