Hileko estatistika

Buletina Handikoa

 • Buletin Osoa PDF

Zirkulazioko Zorra

 • Estatuaren Zorra: Zirkulazioko nominala PDF XLSX
 • Estatuaren Zorraren batez besteko bizialdia PDF XLSX
 • Estatuaren Zorraren batez besteko interes-tasa moneta nazionalean PDF XLSX
 • Idatzitako Estatuaren Zorraren edukitzaileen araberako banaketa
  • Letras del Tesoro PDF XLSX
  • Segregatu gabeko Bonos eta Obligaciones del Estado PDF XLSX
  • Segregatutako Bonos eta Obligaciones del Estado PDF XLSX
  • Bereizi gabeko Estatuko Zor Totala eta bereizitako Estatuko Zorraren printzipalak PDF XLSX
 • Estatuaren Zorra dibisatan: monetaren araberako banaketa PDF XLSX

Estatuaren Finantzaketa

 • Estatuaren Finantzaketaren eboluzioa 2024an PDF XLSX
 • Estatuaren Zorra moneta nazionalean:
  • Jaulkipen berrien interes-tasa efektiboak PDF XLSX
  • Estatuaren Zorraren Enkanteak (2024-2023): Jaulkitako nominala eta errendimenduak PDF XLSX
  • Interes-tasa marjinalak: Letras, Bonos, Obligaciones eta indexatutako zorra (2002-2024) PDF XLSX
  • Estatuaren finantzaketa garbia 2024an eta 2023an PDF XLSX
  • Zor biziaren urteko mugaeguneratzeen profila (2024-2071) PDF XLSX

Bigarren Mailako Merkatua

 • Estatuaren Zorraren negoziazioa.
  • Negoziazioa guztira, tresna motaren arabera (eguneko zenbatekoen batezbestekoak) PDF XLSX
  • Merkatu elektronikoa eta Bigarren maila (eguneroko zifren batura)  PDF XLSX
 • Segregatutako Zorraren merkatua
  • Segregazioa/ berrezarpena eta guztizko negoziazioa (hilabeteka) PDF XLSX
  • Zor segregatua CAC-ekin. PDF XLSX
  • CAC gabeko zor segregatua. PDF XLSX