Skip to main content

Impuesto Patrimonio

 Ondarearen gaineko Zerga aldi baterako da, 2011 eta 2012 jardunaldietan bakarrik izango baita indarrean.- Valores del Tesoroei dagozkien zergak urte bakoitzeko laugarren hiruhilekoko batez besteko negoziazio-balorearen arabera ordainduko dira.- Izan ere, salbuetsitako balorea handia da (700.000 euro edo Autonomia Erkidegoak ezarritako kopurua), oinarri likidagarria zehazteko zerga-oinarria dena. Kuota osoa lortzeko, zerga-oinarriei eskalako tasak aplikatuko zaizkie.