Harpidetutako baloreak zirkulazioan jartzea eta Idazpenen Buelgo Nagusiko kontuetan ordainketa egitea

 Altxorraren Baloreen harpidetzatik eratorritako saldoak jaulkipena egin den egun berean ordaindu beharko dira titularren kontuetan. Egun horretatik aurrera, saldo horiek Kontuen Jabeek mobiliza ditzazkete, bigarren mailako merkatuan egindako eragiketen edo baloreen transferentzia bidez.

 Erakunde Kudeatzaile baten bidez harpidetutako partikularren saldoak ere erakunde horren kontuan ordaindu beharko dira, jaulkipenaren egunean.

 Partikularren saldoen harpidetza helbideratze-hartzaile gisa izendatutako Erakunde Kudeatzailea ez den agente jartzaile baten bidez gauzatu bada, edo zuzenean “Banco de España” Espainiako Bankuaren sukurtsalen batean egin bada, “Banco de España” Espainiako Bankuan Kontu Zuzenen ezberdinak diren helbideratzea adieraziz, Erakunde Kudeatzailearen helbide-hartzailearen kontuan egindako ordainketa beranduago egin beharko da, Idazpenen Bulego Nagusiak eragina jasan duen erakundeari zenbatekoen eta erakunde horretan helbideratutako harpidedunen datu identifikatzaileen datuen xehetasunak jakinarazi ondoren.