Fondtesoro bateko partaidetzen zerga-ordainketa

Kalifikazioa

Partaideak lortutako onurak erosi zirenetik partaidetzen balioak izan duen gorakadaren ondoriozkoak dira. Zergei dagokienez, onura horiek ondarearen irabaziak edo galerak dira eta, ondorioz, partaidetza horiek saltzen ez diren bitartean, ez dira sartuko errentaren gaineko zerga aitorpenean. Saltzeko unean partaidetzaren prezioa (likidatze-balioa) hura erosi zenean zuena baino handiagoa bada, aldea ondare-irabazi moduan ordainduko da zergetan. Hala ez bada, zergei dagokienez, ondare-galera gertatuko da. Bat datozenean, ondarea aldatu ez da aldatu.


Zerga-ordainketa


Ondare irabaziek % 19ko kargarekin ordainduko dituzte zergak 6.000€ arte, 6.000€ eta 50.000€ bitarteko likidatze-oinarriek % 21 eta 50.000€-tik gorakoek % 23. 2006ko urtarrilaren 20 aurretik sortutako ondare-irabazien zatia eta 1994ko abenduaren 31 aurretik erositako partaidetzen ondoriozkoak % 14,28 murriztuko dira urtean bi urtetik gora irautean. Horretarako, irauten duten urteen kopurua partaidetzak erosi direnetik 1996ko abenduak 31 arte igarotako urteak izango dira, gora biribilduta.


Atxikipena

Fondtesoroko partaidetzak transmititu edo itzultzearen ondorioz irabazitako ondareengatik zergaren konturako atxikipena ordainduko da (%19).