Nazioarteko jaulkipenak

Emisiones MTN

Kode ISIN Bolumena zirkulazioan Kupoia(%) Eman zen eguna Amortizazio-data Urteko kupoiak Offering zirkular Pricing Supplement
XS1138687592 $300 (*) 5,01 21/11/2014 21/11/2044 1 Offering Circular 2013 Pricing Supplement
XS0895794658 $2.000 (*) 4,000 27/02/2013 06/03/2018 1 Offering Circular 2013 Pricing Supplement
XS0075681345 ¥20.000 (*) 3,133 17/04/1997 17/04/2017 1 Offering Circular 1997 Pricing Supplement
XS0075723360 ¥20.000 (*) 3,100 21/04/1997 21/04/2017 1 Offering Circular 1997 Pricing Supplement
XS0096272355 £200 5,250 06/04/1999 06/04/2029 1 Offering Circular 1997 Pricing Supplement
XS0565340758 ¥20.000 (*) 2,915 02/12/2010 02/12/2030 2 Offering Circular 2004 Pricing Supplement

(*) Swapped

Informazio iturri: Secretaría General del Tesoro y Política Financiera