Zirculazioko baloreak

Letras del Tesoroak zirkulazioan

(Zenbatekoa milioi eurotan)
ISIN kodea Mugaeguna Saldoa zirkulazioan(*)
ES0L02304142 14/04/2023 7.590,4
ES0L02305123 12/05/2023 7.144,0
ES0L02306097 09/06/2023 7.708,9
ES0L02307079 07/07/2023 7.555,5
ES0L02308119 11/08/2023 7.527,1
ES0L02309083 08/09/2023 6.152,2
ES0L02310065 06/10/2023 5.338,0
ES0L02311105 10/11/2023 5.742,2
ES0L02312087 08/12/2023 5.063,3
ES0L02401120 12/01/2024 4.720,7
ES0L02402094 09/02/2024 4.000,0
ES0L02403084 08/03/2024 4.034,8