Zirculazioko baloreak

Letras del Tesoroak zirkulazioan

(Zenbatekoa milioi eurotan)
ISIN kodea Mugaeguna Saldoa zirkulazioan(*)
ES0L02011135 13/11/2020 6.911,0
ES0L02012042 04/12/2020 6.819,7
ES0L02101159 15/01/2021 8.543,3
ES0L02102124 12/02/2021 7.526,3
ES0L02103056 05/03/2021 7.065,5
ES0L02104161 16/04/2021 9.170,7
ES0L02105077 07/05/2021 10.552,6
ES0L02106117 11/06/2021 8.101,0
ES0L02107099 09/07/2021 6.774,3
ES0L02108139 13/08/2021 5.696,2
ES0L02109103 10/09/2021 5.284,4
ES0L02110085 08/10/2021 3.341,5