Zirculazioko baloreak

Letras del Tesoroak zirkulazioan

(Zenbatekoa milioi eurotan)
ISIN kodea Mugaeguna Saldoa zirkulazioan(*)
ES0L02208129 12/08/2022 7.610,6
ES0L02209093 09/09/2022 7.107,7
ES0L02210075 07/10/2022 7.277,2
ES0L02211115 11/11/2022 7.017,7
ES0L02212097 09/12/2022 5.988,4
ES0L02301130 13/01/2023 7.791,4
ES0L02302104 10/02/2023 7.264,8
ES0L02303102 10/03/2023 6.738,3
ES0L02304142 14/04/2023 6.256,6
ES0L02305123 12/05/2023 4.563,7
ES0L02306097 09/06/2023 4.748,0
ES0L02307079 07/07/2023 4.881,4