Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 17/01/2023 10/01/2023 17/01/2023 10/01/2023
Mugaeguna 14/04/2023 07/07/2023 06/10/2023 12/01/2024
Likidazio data 20/01/2023 13/01/2023 20/01/2023 13/01/2023
Eskatutako nominal 2.025,34 2.715,59 5.797,86 7.077,80
Esleitutako nominal 520,11 970,49 1.532,69 3.923,35
Esleitutako nominal (2. Txanda) 32,75 153,31 305,88 797,35
Gutxieneko prezio 99,490 98,753 97,999 97,058
Interes-tasa marjinal 2,198 2,599 2,839 2,998
Batez besteko erosprezio 99,494 98,760 98,005 97,073
Batez besteko interes-tasa 2,182 2,584 2,830 2,983
Marjinalari esleitua 50,30 25,00 700,00 250,00
1.go prezio ez-onartua 99,490 98,752 97,998 97,057
Prezio horretan eskaera-bolumen 250,00 325,00 350,00 325,00
Eskaera ez-konpetitiboak 45,84 87,98 212,47 301,83
Eskatutako efektiboa 2.014,77 2.681,13 5.680,77 6.868,65
Esleitutako efektiboa 517,47 958,44 1.502,05 3.808,25
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 32,58 151,40 299,75 773,90
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 3,89 2,80 3,78 1,80
Aureko marjinal-tasa 1,645 2,092 2,380 2,474