Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 11/05/2021 04/05/2021 11/05/2021 04/05/2021
Mugaeguna 13/08/2021 12/11/2021 11/02/2022 06/05/2022
Likidazio data 14/05/2021 07/05/2021 14/05/2021 07/05/2021
Eskatutako nominal 1.966,49 3.231,49 4.376,74 10.774,21
Esleitutako nominal 260,00 950,00 1.140,25 5.200,27
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] 91,08 [1] 815,70
Gutxieneko prezio 100,149 100,291 100,415 100,530
Interes-tasa marjinal -0,587 -0,551 -0,545 -0,521
Batez besteko erosprezio 100,150 100,293 100,422 100,535
Batez besteko interes-tasa -0,592 -0,556 -0,553 -0,526
Marjinalari esleitua 20,00 100,00 50,00 624,00
1.go prezio ez-onartua 100,149 100,290 100,415 100,529
Prezio horretan eskaera-bolumen 250,00 200,00 425,00 50,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,46)
Eskatutako efektiboa 1.969,30 3.240,64 4.394,50 10.829,84
Esleitutako efektiboa 260,39 952,77 1.145,02 5.227,99
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] 91,34 [1] 820,02
Hainbanatze portzentai - - - 36,150
Estaldura-ratio 7,56 3,40 3,84 2,07
Aureko marjinal-tasa -0,576 -0,552 -0,542 -0,511