Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 15/09/2020 08/09/2020 15/09/2020 08/09/2020
Mugaeguna 04/12/2020 05/03/2021 11/06/2021 10/09/2021
Likidazio data 18/09/2020 11/09/2020 18/09/2020 11/09/2020
Eskatutako nominal 2.365,00 2.986,52 4.810,21 9.537,48
Esleitutako nominal 580,00 1.065,30 1.170,20 5.281,06
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 33,50 0,00 3,37
Gutxieneko prezio 100,107 100,224 100,350 100,452
Interes-tasa marjinal -0,500 -0,459 -0,471 -0,445
Batez besteko erosprezio 100,109 100,227 100,353 100,455
Batez besteko interes-tasa -0,505 -0,466 -0,475 -0,448
Marjinalari esleitua 260,00 20,00 450,00 575,00
1.go prezio ez-onartua 100,107 100,222 100,349 100,451
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00 250,00 100,00 525,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (0,02) No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,51)
Eskatutako efektiboa 2.367,44 2.992,96 4.826,16 9.579,28
Esleitutako efektiboa 580,62 1.067,71 1.174,30 5.305,03
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 33,57 0,00 3,38
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 4,08 2,80 4,11 1,81
Aureko marjinal-tasa -0,506 -0,475 -0,449 -0,447