Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 16/04/2024 09/04/2024 16/04/2024 09/04/2024
Mugaeguna 05/07/2024 04/10/2024 10/01/2025 11/04/2025
Likidazio data 19/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024
Eskatutako nominal 2.039,97 3.412,53 3.420,38 6.915,79
Esleitutako nominal 490,60 1.310,10 1.560,06 3.921,83
Esleitutako nominal (2. Txanda) 11,34 166,42 58,10 0,00
Gutxieneko prezio 99,230 98,270 97,466 96,631
Interes-tasa marjinal 3,632 3,623 3,519 3,449
Batez besteko erosprezio 99,237 98,271 97,475 96,655
Batez besteko interes-tasa 3,597 3,621 3,507 3,423
Marjinalari esleitua 25,00 75,00 400,00 300,00
1.go prezio ez-onartua 99,228 98,269 97,465 96,630
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 50,00 185,02 85,33
Eskaera ez-konpetitiboak 237.68 927.40 269.82 1,235.96
Eskatutako efektiboa 2.023,89 3.339,48 3.333,45 6.682,50
Esleitutako efektiboa 486,85 1.287,44 1.520,60 3.790,13
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 11,26 163,54 56,63 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 4,16 2,60 2,19 1,76
Aureko marjinal-tasa 3,653 3,715 3,578 3,516