Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 16/06/2020 07/07/2020 16/06/2020 07/07/2020
Mugaeguna 11/09/2020 15/01/2021 05/03/2021 09/07/2021
Likidazio data 19/06/2020 10/07/2020 19/06/2020 10/07/2020
Eskatutako nominal 2.300,30 3.776,50 4.845,44 9.852,69
Esleitutako nominal 1.020,00 1.005,30 2.040,14 6.000,84
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 149,63 249,93
Gutxieneko prezio 100,127 100,262 100,316 100,462
Interes-tasa marjinal -0,540 -0,497 -0,437 -0,454
Batez besteko erosprezio 100,130 100,267 100,320 100,471
Batez besteko interes-tasa -0,554 -0,506 -0,443 -0,463
Marjinalari esleitua 200,00 150,00 300,00 100,00
1.go prezio ez-onartua 100,125 100,261 100,315 100,461
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 60,00 500,00 100,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,46)
Eskatutako efektiboa 2.303,04 3.786,01 4.860,36 9.896,79
Esleitutako efektiboa 1.021,31 1.007,96 2.046,62 6.028,89
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 150,10 251,08
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,26 3,76 2,38 1,64
Aureko marjinal-tasa -0,441 -0,465 -0,300 -0,373