Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 12/07/2022 09/08/2022 12/07/2022 09/08/2022
Mugaeguna 07/10/2022 10/02/2023 14/04/2023 11/08/2023
Likidazio data 15/07/2022 12/08/2022 15/07/2022 12/08/2022
Eskatutako nominal 2.161,50 3.694,60 4.278,90 6.284,08
Esleitutako nominal 355,00 814,60 1.478,84 4.000,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 168,80 0,00 754,30
Gutxieneko prezio 100,047 99,766 99,635 99,203
Interes-tasa marjinal -0,198 0,465 0,484 0,795
Batez besteko erosprezio 100,049 99,774 99,647 99,217
Batez besteko interes-tasa -0,210 0,449 0,468 0,781
Marjinalari esleitua 25,00 10,00 300,00 486,08
1.go prezio ez-onartua 100,046 99,765 99,633 99,199
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00 100,00 100,00 150,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,002) 0,60 3,93 7,62
Eskatutako efektiboa 2.162,27 3.685,45 4.262,57 6.233,57
Esleitutako efektiboa 355,17 812,73 1.473,53 3.968,47
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 168,40 0,00 748,29
Hainbanatze portzentai - - 49,990 67,040
Estaldura-ratio 6,09 4,54 2,89 1,57
Aureko marjinal-tasa -0,350 0,134 0,660 0,702