Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Fecha subasta 18/02/2020 11/02/2020 18/02/2020 11/02/2020
Mugaeguna 08/05/2020 14/08/2020 13/11/2020 12/02/2021
Likidazio data 21/02/2020 14/02/2020 21/02/2020 14/02/2020
Eskatutako nominal 2.365,40 3.485,02 4.832,65 8.836,06
Esleitutako nominal 250,39 500,00 1.017,65 3.995,51
Esleitutako nominal (2ª vuelta) [1] 33,89 [1] 519,20
Gutxieneko prezio 100,108 100,238 100,357 100,460
Interes-tasa marjinal -0,501 -0,469 -0,481 -0,452
Batez besteko erosprezio 100,108 100,242 100,360 100,462
Batez besteko interes-tasa -0,503 -0,476 -0,485 -0,454
Marjinalari esleitua 100,00 25,00 275,00 875,00
1.go prezio ez-onartua 100,107 100,238 100,356 100,459
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,00 75,00 105,00 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,55)
Eskatutako efektiboa 2.367,80 3.492,90 4.849,29 8.874,97
Esleitutako efektiboa 250,66 501,20 1.021,30 4.013,91
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) [1] 33,97 [1] 521,59
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 9,45 6,97 4,75 2,21
Aureko marjinal-tasa -0,495 -0,452 -0,446 -0,440