Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024 02/07/2024
Mugaeguna 04/10/2024 10/01/2025 11/04/2025 04/07/2025
Likidazio data 12/07/2024 05/07/2024 12/07/2024 05/07/2024
Eskatutako nominal 1.688,77 2.678,89 3.103,69 6.438,45
Esleitutako nominal 743,22 1.347,81 1.288,31 3.650,21
Esleitutako nominal (2. Txanda) 68,91 0,00 116,75 205,80
Gutxieneko prezio 99,231 98,218 97,473 96,684
Interes-tasa marjinal 3,325 3,456 3,419 3,392
Batez besteko erosprezio 99,238 98,241 97,482 96,703
Batez besteko interes-tasa 3,293 3,411 3,407 3,372
Marjinalari esleitua 100,00 50,00 250,00 250,00
1.go prezio ez-onartua 99,230 98,218 97,472 96,683
Prezio horretan eskaera-bolumen 5,00 55,00 225,00 450,00
Eskaera ez-konpetitiboak 194.93 738.68 289.29 1,037.99
Eskatutako efektiboa 1.675,65 2.630,96 3.024,94 6.224,37
Esleitutako efektiboa 737,54 1.324,01 1.255,82 3.529,52
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 68,38 0,00 113,80 198,98
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,27 1,99 2,41 1,76
Aureko marjinal-tasa 3,400 3,370 3,500 3,423