Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 15/12/2020 12/01/2021 15/12/2020 12/01/2021
Mugaeguna 05/03/2021 09/07/2021 10/09/2021 14/01/2022
Likidazio data 18/12/2020 15/01/2021 18/12/2020 15/01/2021
Eskatutako nominal 1.731,69 3.310,00 4.484,73 7.431,23
Esleitutako nominal 277,00 1.025,00 950,04 5.125,78
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 100,176 100,276 100,485 100,544
Interes-tasa marjinal -0,821 -0,565 -0,653 -0,535
Batez besteko erosprezio 100,183 100,283 100,496 100,560
Batez besteko interes-tasa -0,850 -0,579 -0,668 -0,550
Marjinalari esleitua 17,00 100,00 150,00 350,00
1.go prezio ez-onartua 100,172 100,275 100,484 100,542
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 25,00 35,00 100,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (-) No aceptadas (0,45)
Eskatutako efektiboa 1.734,41 3.318,75 4.505,21 7.471,27
Esleitutako efektiboa 277,50 1.027,88 954,71 5.154,40
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 6,25 3,23 4,72 1,45
Aureko marjinal-tasa -0,620 -0,596 -0,582 -0,610