Resultado de últimas subastas

Letras del Tesoro

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 19/10/2021 05/10/2021 19/10/2021 05/10/2021
Mugaeguna 14/01/2022 08/04/2022 08/07/2022 07/10/2022
Likidazio data 22/10/2021 08/10/2021 22/10/2021 08/10/2021
Eskatutako nominal 2.882,79 3.145,30 4.116,49 8.332,59
Esleitutako nominal 446,30 915,00 1.480,00 4.075,66
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 336,99
Gutxieneko prezio 100,153 100,320 100,428 100,581
Interes-tasa marjinal -0,655 -0,630 -0,592 -0,571
Batez besteko erosprezio 100,156 100,321 100,433 100,585
Batez besteko interes-tasa -0,667 -0,633 -0,599 -0,575
Marjinalari esleitua 50,00 50,00 130,00 775,00
1.go prezio ez-onartua 100,153 100,319 100,427 100,580
Prezio horretan eskaera-bolumen 400,00 190,00 200,00 350,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,01) No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,45)
Eskatutako efektiboa 2.887,04 3.155,06 4.133,73 8.379,56
Esleitutako efektiboa 446,99 917,94 1.486,38 4.099,44
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 338,94
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 6,46 3,44 2,78 2,04
Aureko marjinal-tasa -0,630 -0,568 -0,582 -0,563