Bigarren buelta

1991. urtetik, Estatuko Zorraren enkanteetan bigarren buelta bat garatzeko aukera dago; bere funtzionamenduaren arauak aldatu berri dira, eta ondoren azaltzen den bezala aldatu dira.

Estatuko eta Bonuen eta Obligazioen eta Altxorreko Letren enkante bakoitzerako eskaerak aurkezteko fasea amaitu ondoren, bigarren buelta garatuko da. Bertan bakarrik- modu esklusiboan- Zor publikoaren Merkatu Sortzaileek har dezakete parte.

Bigarren buelta enkantearen ebazpenaren eta hura zirkulazioan jarri aurreko astegunaren hamabiak artean izango da.

Bonu, Obligazio edo Letra bakoitzerako bigarren bueltaren fasean gehienez jaulkiko den zenbatekoa izango da aktibo horren enkante fasean adjudikatutako nominalaren 100eko 24 izango da.

Eskaera guztiak Bonuen eta Obligazioen kasuan adjudikatzen dira biribildutako haztapenaren batez besteko prezioan, enkante fasetik eratorrita eta Letren kasuan, berriz, enkantetik eratorritako haztapenaren batez besteko interes tasan. Hala ere, enkanteen deialdian, Secretaría General del Tesoro enkantearen bigarren itzuliaren aurrekoaz bestelako metodo bat zehaztu ahal izango du. Prerrogatiba hori erabiliz, gaur egun eta merkatuaren baldintzak direla eta, bigarren itzuliko eskaerak enkante faseko prezio marjinal haztatu biribilduan esleituko dira.

Sortzaile bakoitzari adjudikatu beharreko gehienezko zenbatekoak, dagokion eskaera aurkeztu ondoren, adieraziko du enkante horren adjudikazioetan parte hartzen duela eta Bonu, Obligazio edo Letra horren enkante konparagarri bat eta aldi berean, sariaren koefiziente horrengatik biderkatuko da. Sariaren koefizienteak pilatu ezin daitezkeen lau tarte eduki ahal izango ditu:

- Enkante fasean adjudikatutako 100eko 24, ebaluazioaren azkeneko aldian, Bonuen eta Obligazioen edo Altxorreko Letren kotizazioaren gutxienekoak bete dituzten eta enkante aurreko azkeneko ebaluazio aldietan aktiboagoak izan diren Sortzaileentzat.

- Enkante fasean adjudikatutako nominalaren 100eko 20, azkeneko ebaluazio aldian Bonuen eta Obligazioen edo Altxorreko Letren kotizazioaren gutxienekoak bete dituzten, baina ebaluazio aurretiko azkeneko ebaluazio aldietan aktiboagoak izan ez diren Sortzaileentzat.

- Enkante fasean adjudikatutako nominalaren 100eko 4, enkantearen aurretiko azkeneko aldietan aktiboagoak izan diren, baina ebaluazioaren azkeneko aldian Bonuen eta Obligazioen edo Altxorreko Letren kotizazioaren gutxienekoak bete ez dituzten Sortzaileentzat

- Enkante fasean adjudikatutako nominalaren 100eko 0, azken ebaluazio aldian, Bonuen eta Obligazioen edo Altxorreko Letren kotizazioaren gutxienekoak bete ez dituzten eta enkante aurretiko azken ebaluazio aldietan aktiboagoak izan ez diren Sortzaileentzat.