Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 0,10% (VR 8a 5m) O 0,85% O 1,00% (VR 28a 1m) O 1,45%
Enkante-eguna 01/12/2022 01/12/2022 06/10/2022 05/05/2022
Mugaeguna 30/04/2031 30/07/2037 31/10/2050 31/10/2071
Likidazio data 06/12/2022 06/12/2022 11/10/2022 10/05/2022
Eskatutako nominal 2.383,01 2.110,61 2.443,21 1.974,89
Esleitutako nominal 1.065,90 1.369,58 1.568,21 1.242,29
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] [1] 0,00 0,001
Gutxieneko prezio 80,900 73,330 54,810 62,350
Interes-tasa marjinal 2,669 3,151 3,578 2,889
Ex-kupoi batez besteko prezio 80,957 73,507 54,964 63,077
Batez besteko erosprezio 81,017 73,807 55,914 63,837
Batez besteko interes-tasa 2,660 3,132 3,565 2,851
Marjinalari esleitua 325,00 200,00 260,00 30,00
1.go prezio ez-onartua 80,890 73,320 54,800 62,270
Prezio horretan eskaera-bolumen 290,00 195,00 50,00 50,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1,88 6,56 0,18 0,28
Eskatutako efektiboa 1.926,52 1.553,74 1.358,94 1.247,06
Esleitutako efektiboa 863,32 1.010,03 876,02 790,21
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] [1] 0,00 0,0006
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,24 1,54 1,56 1,59
Aureko marjinal-tasa 2,909 3,273 3,346 1,458