Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 0,50% O 0,85% O 2,70% (VR 27a 1m) O 3,45%
Enkante-eguna 07/10/2021 21/10/2021 07/10/2021 01/10/2020
Mugaeguna 31/10/2031 30/07/2037 31/10/2048 30/07/2066
Likidazio data 12/10/2021 26/10/2021 12/10/2021 06/10/2020
Eskatutako nominal 2.418,03 2.398,25 1.813,53 1.610,02
Esleitutako nominal 1.692,03 1.683,25 1.137,53 1.265,02
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 128,21 0,00 275,91
Gutxieneko prezio 100,430 98,560 132,770 173,100
Interes-tasa marjinal 0,456 0,949 1,262 1,315
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,527 98,658 132,916 173,515
Batez besteko erosprezio 100,667 98,858 135,476 174,155
Batez besteko interes-tasa 0,446 0,942 1,256 1,307
Marjinalari esleitua 125,00 300,00 75,00 323,00
1.go prezio ez-onartua 100,420 98,550 132,760 173,060
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,00 35,00 50,00 5,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,63 0,25 0,13 0,02
Eskatutako efektiboa 2.431,18 2.367,77 2.453,44 2.798,05
Esleitutako efektiboa 1.702,87 1.663,36 1.540,53 2.201,06
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 126,62 0,00 479,37
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,43 1,42 1,59 1,27
Aureko marjinal-tasa 0,336 0,979 1,411 1,701