Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 0,10% O 1,85% O 1,00% O 3,45%
Enkante-eguna 06/05/2021 04/03/2021 06/05/2021 01/10/2020
Mugaeguna 30/04/2031 30/07/2035 31/10/2050 30/07/2066
Likidazio data 11/05/2021 09/03/2021 11/05/2021 06/10/2020
Eskatutako nominal 3.146,86 1.781,32 2.071,65 1.610,02
Esleitutako nominal 1.941,86 1.286,32 1.661,65 1.265,02
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 275,91
Gutxieneko prezio 96,660 116,050 90,050 173,100
Interes-tasa marjinal 0,443 0,675 1,414 1,315
Ex-kupoi batez besteko prezio 96,751 116,223 90,254 173,515
Batez besteko erosprezio 96,751 117,353 90,784 174,155
Batez besteko interes-tasa 0,433 0,663 1,405 1,307
Marjinalari esleitua 25,00 180,00 106,00 323,00
1.go prezio ez-onartua 96,650 116,020 90,020 173,060
Prezio horretan eskaera-bolumen 220,00 100,00 15,00 5,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,59 0,32 0,61 0,02
Eskatutako efektiboa 3.041,01 2.087,00 1.877,70 2.798,05
Esleitutako efektiboa 1.878,42 1.508,77 1.507,67 2.201,06
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 479,37
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,62 1,38 1,25 1,27
Aureko marjinal-tasa 0,375 0,383 1,306 1,701