Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 1,25% O 1,85% O 4,70% (VR 20a 10m) O 1,00% O 3,45%
Enkante-eguna 01/10/2020 03/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 01/10/2020
Mugaeguna 31/10/2030 30/07/2035 30/07/2041 31/10/2050 30/07/2066
Likidazio data 06/10/2020 08/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 06/10/2020
Eskatutako nominal 2.831,06 3.102,88 1.555,10 1.923,17 1.610,02
Esleitutako nominal 896,06 2.192,88 1.090,10 1.533,17 1.265,02
Esleitutako nominal (2. Txanda) 116,35 0,00 5,47 102,81 275,91
Gutxieneko prezio 110,140 117,090 173,900 97,380 173,100
Interes-tasa marjinal 0,230 0,642 0,826 1,102 1,315
Ex-kupoi batez besteko prezio 110,196 117,193 174,261 97,662 173,515
Batez besteko erosprezio 110,736 117,393 174,961 98,212 174,155
Batez besteko interes-tasa 0,224 0,636 0,813 1,091 1,307
Marjinalari esleitua 40,00 100,00 125,00 38,00 323,00
1.go prezio ez-onartua 110,130 117,060 173,880 97,370 173,060
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,00 25,00 70,00 5,00 5,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,06 0,38 0,10 0,04 0,02
Eskatutako efektiboa 3.128,11 3.637,38 2.706,33 1.884,87 2.798,05
Esleitutako efektiboa 992,11 2.573,77 1.906,25 1.504,76 2.201,06
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 128,78 0,00 9,55 100,68 479,37
Hainbanatze portzentai - - - - -
Estaldura-ratio 3,16 1,41 1,43 1,25 1,27
Aureko marjinal-tasa 0,274 0,703 1,251 1,217 1,701