Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 1,95% (VR 8a 1m) O 0,85% O 2,70% (VR 26a 6m) O 1,45%
Enkante-eguna 16/06/2022 16/06/2022 21/04/2022 05/05/2022
Mugaeguna 30/07/2030 30/07/2037 31/10/2048 31/10/2071
Likidazio data 21/06/2022 21/06/2022 26/04/2022 10/05/2022
Eskatutako nominal 1.648,50 1.986,45 2.315,11 1.974,89
Esleitutako nominal 1.013,49 1.291,45 1.700,11 1.242,29
Esleitutako nominal (2. Txanda) 203,81 278,65 58,48 0,001
Gutxieneko prezio 94,620 71,470 107,810 62,350
Interes-tasa marjinal 2,697 3,273 2,302 2,889
Ex-kupoi batez besteko prezio 94,711 71,598 108,067 63,077
Batez besteko erosprezio 96,451 72,358 109,377 63,837
Batez besteko interes-tasa 2,684 3,260 2,289 2,851
Marjinalari esleitua 165,00 175,00 50,00 30,00
1.go prezio ez-onartua 94,600 71,440 107,800 62,270
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00 25,00 20,00 50,00
Eskaera ez-konpetitiboak 2,98 0,45 0,11 0,28
Eskatutako efektiboa 1.587,16 1.432,90 2.526,33 1.247,06
Esleitutako efektiboa 977,10 933,61 1.858,14 790,21
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 196,39 201,27 63,82 0,0006
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,63 1,54 1,36 1,59
Aureko marjinal-tasa 2,159 1,047 1,134 1,458