Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,25% O 3,90% O 3,45% (20A) O 3,45% (VR 42a 3m)
Enkante-eguna 18/04/2024 04/04/2024 21/03/2024 18/04/2024
Mugaeguna 30/04/2034 30/07/2039 30/07/2043 30/07/2066
Likidazio data 23/04/2024 09/04/2024 26/03/2024 23/04/2024
Eskatutako nominal 3.824,83 2.725,18 3.240,72 1.824,95
Esleitutako nominal 2.074,69 1.745,18 1.705,50 1.034,95
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] 0,00 361,09 [1]
Gutxieneko prezio 99,940 104,210 97,210 91,190
Interes-tasa marjinal 3,255 3,536 3,652 3,876
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,976 104,273 97,246 91,400
Batez besteko erosprezio 100,836 106,983 99,506 93,930
Batez besteko interes-tasa 3,251 3,531 3,650 3,865
Marjinalari esleitua 200,00 25,00 300,00 175,00
1.go prezio ez-onartua 99,930 104,200 97,200 91,170
Prezio horretan eskaera-bolumen 300,00 100,00 330,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 7.91 2.11 5.40 0.94
Eskatutako efektiboa 3.853,09 2.911,24 3.219,70 1.707,76
Esleitutako efektiboa 2.091,86 1.866,78 1.696,87 971,51
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] 0,00 359,18 [1]
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,84 1,56 1,90 1,76
Aureko marjinal-tasa 3,196 3,637 4,139 3,904