Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,15% O 3,45% (20A) O 1,90% O 1,45%
Enkante-eguna 16/03/2023 02/02/2023 16/03/2023 05/05/2022
Mugaeguna 30/04/2033 30/07/2043 31/10/2052 31/10/2071
Likidazio data 21/03/2023 07/02/2023 21/03/2023 10/05/2022
Eskatutako nominal 3.440,62 3.657,80 2.608,23 1.974,89
Esleitutako nominal 2.165,52 1.982,78 1.653,21 1.242,29
Esleitutako nominal (2. Txanda) 435,81 31,288 324,65 0,001
Gutxieneko prezio 98,080 97,080 66,280 62,350
Interes-tasa marjinal 3,376 3,654 3,821 2,889
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,207 97,150 66,418 63,077
Batez besteko erosprezio 98,617 98,410 67,148 63,837
Batez besteko interes-tasa 3,361 3,649 3,810 2,851
Marjinalari esleitua 125,00 550,00 125,00 30,00
1.go prezio ez-onartua 98,070 97,050 66,180 62,270
Prezio horretan eskaera-bolumen 420,00 390,00 25,00 50,00
Eskaera ez-konpetitiboak 14,41 2,60 0,51 0,28
Eskatutako efektiboa 3.388,05 3.593,57 1.745,25 1.247,06
Esleitutako efektiboa 2.134,97 1.950,59 1.109,58 790,21
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 429,23 30,769 217,55 0,0006
Hainbanatze portzentai - - 23,80 -
Estaldura-ratio 1,59 1,84 1,58 1,59
Aureko marjinal-tasa 3,773 3,307 3,346 1,458