Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 1,25% O 1,85% O 1,00% O 3,45%
Enkante-eguna 02/07/2020 04/06/2020 07/05/2020 21/05/2020
Mugaeguna 31/10/2030 30/07/2035 31/10/2050 30/07/2066
Likidazio data 07/07/2020 09/06/2020 12/05/2020 26/05/2020
Eskatutako nominal 4.343,51 2.458,70 2.050,20 1.503,21
Esleitutako nominal 2.113,51 1.012,65 1.755,20 1.348,21
Esleitutako nominal (2. Txanda) 463,46 221,57 379,16 148,28
Gutxieneko prezio 107,960 112,600 83,760 155,620
Interes-tasa marjinal 0,458 0,952 1,686 1,701
Ex-kupoi batez besteko prezio 108,039 112,711 84,024 156,028
Batez besteko erosprezio 108,269 114,301 84,214 158,868
Batez besteko interes-tasa 0,451 0,945 1,673 1,691
Marjinalari esleitua 150,00 55,00 115,00 233,00
1.go prezio ez-onartua 107,950 112,590 83,740 155,500
Prezio horretan eskaera-bolumen 210,00 65,00 20,00 5,00
Eskaera ez-konpetitiboak - 0,65 0,20 0,01
Eskatutako efektiboa 4.695,20 2.802,01 1.721,88 2.383,17
Esleitutako efektiboa 2.287,81 1.157,08 1.476,22 2.139,86
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 501,42 253,01 318,31 234,96
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,06 2,43 1,17 1,11
Aureko marjinal-tasa 0,538 1,202 1,583 1,637