Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 0,60% (VR 9a 3m) O 1,85% O 1,00% O 3,45%
Enkante-eguna 16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020 21/05/2020
Mugaeguna 31/10/2029 30/07/2035 31/10/2050 30/07/2066
Likidazio data 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 26/05/2020
Eskatutako nominal 2.480,61 2.861,60 2.983,10 1.503,21
Esleitutako nominal 920,60 1.416,61 2.102,10 1.348,21
Esleitutako nominal (2. Txanda) 156,98 225,56 433,44 148,28
Gutxieneko prezio 102,910 116,300 94,520 155,620
Interes-tasa marjinal 0,282 0,703 1,217 1,701
Ex-kupoi batez besteko prezio 103,001 116,433 94,822 156,028
Batez besteko erosprezio 103,431 118,233 95,202 158,868
Batez besteko interes-tasa 0,272 0,694 1,205 1,691
Marjinalari esleitua 100,00 130,00 400,00 233,00
1.go prezio ez-onartua 102,900 116,290 94,510 155,500
Prezio horretan eskaera-bolumen 20,00 40,00 25,00 5,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,27 0,11 0,26 0,01
Eskatutako efektiboa 2.559,12 3.374,90 2.832,18 2.383,17
Esleitutako efektiboa 951,98 1.674,38 1.999,06 2.139,86
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 162,22 266,39 411,33 234,96
Hainbanatze portzentai - - 47.28 -
Estaldura-ratio 2,69 2,02 1,42 1,11
Aureko marjinal-tasa 0,561 0,952 1,686 1,637