Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 2,80% B 3,50%
Enkante-eguna 16/11/2023 02/11/2023
Mugaeguna 31/05/2026 31/05/2029
Likidazio data 21/11/2023 07/11/2023
Eskatutako nominal 4.092,88 4.494,89
Esleitutako nominal 847,35 2.400,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 165,93 53,12
Gutxieneko prezio 98,910 100,810
Interes-tasa marjinal 3,249 3,339
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,918 100,833
Batez besteko erosprezio 100,248 101,103
Batez besteko interes-tasa 3,245 3,334
Marjinalari esleitua 300,00 363,33
1.go prezio ez-onartua 98,900 100,800
Prezio horretan eskaera-bolumen 525,30 125,00
Eskaera ez-konpetitiboak 17.00 13.27
Eskatutako efektiboa 4.100,74 4.541,95
Esleitutako efektiboa 849,43 2.426,27
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 166,33 53,69
Hainbanatze portzentai - 33,08
Estaldura-ratio 4,83 1,87
Aureko marjinal-tasa 3,533 3,650