Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio O 4,65% (VR 3a 2m) B 0,00%
Enkante-eguna 02/06/2022 16/06/2022
Mugaeguna 30/07/2025 31/01/2027
Likidazio data 07/06/2022 21/06/2022
Eskatutako nominal 1.971,36 3.331,60
Esleitutako nominal 1.286,36 2.206,55
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 455,18
Gutxieneko prezio 110,580 89,760
Interes-tasa marjinal 1,202 2,367
Ex-kupoi batez besteko prezio 110,645 89,852
Batez besteko erosprezio 114,615 89,852
Batez besteko interes-tasa 1,182 2,345
Marjinalari esleitua 200,00 100,00
1.go prezio ez-onartua 110,570 89,750
Prezio horretan eskaera-bolumen 145,00 350,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,74 1,44
Eskatutako efektiboa 2.257,79 2.990,56
Esleitutako efektiboa 1.474,12 1.982,14
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 408,57
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 1,53 1,51
Aureko marjinal-tasa 1,043 1,407