Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% B 0,00% O 0,80% (7 A)
Enkante-eguna 18/06/2020 02/07/2020 02/07/2020
Mugaeguna 30/04/2023 31/01/2025 30/07/2027
Likidazio data 23/06/2020 07/07/2020 07/07/2020
Eskatutako nominal 4.721,00 3.518,00 2.805,24
Esleitutako nominal 2.199,00 1.963,00 1.780,24
Esleitutako nominal (2. Txanda) 439,07 374.49 381.18
Gutxieneko prezio 100,640 100,610 104,510
Interes-tasa marjinal -0,223 -0,133 0,157
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,696 100,702 104,595
Batez besteko erosprezio 100,696 100,702 104,805
Batez besteko interes-tasa -0,242 -0,153 0,146
Marjinalari esleitua 450,00 175,00 175,00
1.go prezio ez-onartua 100,630 100,600 104,500
Prezio horretan eskaera-bolumen 275,00 100,00 10,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) No aceptadas (0,00) 0,24
Eskatutako efektiboa 4.747,17 3.537,97 2.936,83
Esleitutako efektiboa 2.213,82 1.976,07 1.865,19
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 441,88 376.77 399.17
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,15 1,79 1,58
Aureko marjinal-tasa -0,192 -0,060 0,633