Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% B 0,00% O 1,40% (VR 7a 5m)
Enkante-eguna 18/02/2021 04/03/2021 04/03/2021
Mugaeguna 31/05/2024 31/01/2026 30/07/2028
Likidazio data 23/02/2021 09/03/2021 09/03/2021
Eskatutako nominal 5.205,03 2.685,00 2.568,57
Esleitutako nominal 2.035,00 1.120,00 1.168,57
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 [1] [1]
Gutxieneko prezio 101,330 101,190 110,070
Interes-tasa marjinal -0,403 -0,240 0,035
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,352 101,236 110,156
Batez besteko erosprezio 101,352 101,236 111,006
Batez besteko interes-tasa -0,410 -0,250 0,024
Marjinalari esleitua 505,00 50,00 125,00
1.go prezio ez-onartua 101,320 101,180 110,060
Prezio horretan eskaera-bolumen 1.065,00 250,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,03) No aceptadas (0,00) 0,07
Eskatutako efektiboa 5.271,07 2.714,70 2.846,39
Esleitutako efektiboa 2.062,30 1.133,63 1.296,80
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 [1] [1]
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,56 2,40 2,20
Aureko marjinal-tasa -0,449 -0,345 -0,111