Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 2,80% O 0,80% (7A)
Enkante-eguna 01/06/2023 01/06/2023
Mugaeguna 31/05/2026 30/07/2029
Likidazio data 06/06/2023 06/06/2023
Eskatutako nominal 4.481,93 3.766,32
Esleitutako nominal 2.206,80 2.076,14
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 99,260 87,390
Interes-tasa marjinal 3,058 3,082
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,287 87,422
Batez besteko erosprezio 99,337 88,102
Batez besteko interes-tasa 3,049 3,076
Marjinalari esleitua 250,00 730,00
1.go prezio ez-onartua 99,250 87,370
Prezio horretan eskaera-bolumen 325,00 130,00
Eskaera ez-konpetitiboak 11.45 4.14
Eskatutako efektiboa 4.450,10 3.314,57
Esleitutako efektiboa 2.191,99 1.828,83
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai 24,15 -
Estaldura-ratio 2,03 1,81
Aureko marjinal-tasa 2,949 3,272