Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% O 0,00% (7A)
Enkante-eguna 17/06/2021 17/06/2021
Mugaeguna 31/05/2024 31/01/2028
Likidazio data 22/06/2021 22/06/2021
Eskatutako nominal 3.974,02 2.509,02
Esleitutako nominal 1.967,01 2.164,02
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 101,290 99,850
Interes-tasa marjinal -0,435 0,022
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,306 99,922
Batez besteko erosprezio 101,306 99,922
Batez besteko interes-tasa -0,440 0,011
Marjinalari esleitua 725,00 135,00
1.go prezio ez-onartua 101,280 99,840
Prezio horretan eskaera-bolumen 275,00 110,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) 0,002
Eskatutako efektiboa 4.024,13 2.506,02
Esleitutako efektiboa 1.992,54 2.161,92
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 2,02 1,16
Aureko marjinal-tasa -0,348 0,180