Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% O 1,50% (VR 7a 1m)
Enkante-eguna 19/03/2020 19/03/2020
Mugaeguna 30/04/2023 30/04/2027
Likidazio data 24/03/2020 24/03/2020
Eskatutako nominal 3.310,00 3.225,03
Esleitutako nominal 1.299,00 1.670,03
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 99,760 106,700
Interes-tasa marjinal 0,077 0,535
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,925 107,150
Batez besteko erosprezio 99,925 108,500
Batez besteko interes-tasa 0,024 0,473
Marjinalari esleitua 200,00 150,00
1.go prezio ez-onartua 99,750 106,690
Prezio horretan eskaera-bolumen 110,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak - 0,03
Eskatutako efektiboa 3.295,21 3.477,54
Esleitutako efektiboa 1.297,30 1.809,98
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 2,55 1,93
Aureko marjinal-tasa -0,397 0,449