Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% B 0,00% O 0,80% (7 A)
Enkante-eguna 17/09/2020 19/11/2020 19/11/2020
Mugaeguna 30/04/2023 31/01/2026 30/07/2027
Likidazio data 22/09/2020 24/11/2020 24/11/2020
Eskatutako nominal 3.900,05 2.717,00 3.517,51
Esleitutako nominal 675,05 1.357,00 487,45
Esleitutako nominal (2. Txanda) 24,49 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 101,150 102,080 107,150
Interes-tasa marjinal -0,437 -0,395 -0,260
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,183 102,182 107,243
Batez besteko erosprezio 101,183 102,182 107,503
Batez besteko interes-tasa -0,449 -0,414 -0,273
Marjinalari esleitua 200,00 150,00 117,45
1.go prezio ez-onartua 101,140 102,060 107,140
Prezio horretan eskaera-bolumen 350,00 100,00 200,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) No aceptadas (-) No aceptadas (0,06)
Eskatutako efektiboa 3.942,10 2.772,22 3.770,83
Esleitutako efektiboa 682,96 1.386,18 523,73
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 24,77 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 5,78 2,00 7,22
Aureko marjinal-tasa -0,379 -0,325 -0,033