Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% O 0,80% (7 A)
Enkante-eguna 17/09/2020 17/09/2020
Mugaeguna 30/04/2023 30/07/2027
Likidazio data 22/09/2020 22/09/2020
Eskatutako nominal 3.900,05 3.210,07
Esleitutako nominal 675,05 935,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 24,49 39,14
Gutxieneko prezio 101,150 105,720
Interes-tasa marjinal -0,437 -0,033
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,183 105,765
Batez besteko erosprezio 101,183 105,885
Batez besteko interes-tasa -0,449 -0,040
Marjinalari esleitua 200,00 50,00
1.go prezio ez-onartua 101,140 105,710
Prezio horretan eskaera-bolumen 350,00 130,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,00) No aceptadas (0,07)
Eskatutako efektiboa 3.942,10 3.394,74
Esleitutako efektiboa 682,96 989,93
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 24,77 41,43
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 5,78 3,43
Aureko marjinal-tasa -0,379 -0,001