Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% O 1,45% (VR 4a 11m)
Enkante-eguna 17/11/2022 01/12/2022
Mugaeguna 31/05/2025 31/10/2027
Likidazio data 22/11/2022 06/12/2022
Eskatutako nominal 3.323,56 2.087,05
Esleitutako nominal 1.400,00 1.056,80
Esleitutako nominal (2. Txanda) 243,91 [1]
Gutxieneko prezio 94,280 95,570
Interes-tasa marjinal 2,359 2,418
Ex-kupoi batez besteko prezio 94,299 95,668
Batez besteko erosprezio 94,299 95,808
Batez besteko interes-tasa 2,351 2,396
Marjinalari esleitua 111,53 150,00
1.go prezio ez-onartua 94,270 95,560
Prezio horretan eskaera-bolumen 462,50 50,00
Eskaera ez-konpetitiboak 511,77 3,78
Eskatutako efektiboa 3.132,35 1.996,21
Esleitutako efektiboa 1.320,15 1.012,06
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 229,96 [1]
Hainbanatze portzentai 24,24 -
Estaldura-ratio 2,37 1,97
Aureko marjinal-tasa 2,679 2,677