Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% O 0,00% (7A)
Enkante-eguna 16/09/2021 07/10/2021
Mugaeguna 31/05/2024 31/01/2028
Likidazio data 21/09/2021 12/10/2021
Eskatutako nominal 2.660,50 3.157,05
Esleitutako nominal 1.390,44 1.585,05
Esleitutako nominal (2. Txanda) 16,59 0,00
Gutxieneko prezio 101,390 100,140
Interes-tasa marjinal -0,511 -0,022
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,396 100,161
Batez besteko erosprezio 101,396 100,161
Batez besteko interes-tasa -0,513 -0,025
Marjinalari esleitua 935,40 1.035,00
1.go prezio ez-onartua 101,380 100,130
Prezio horretan eskaera-bolumen 5,00 250,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,061) No aceptadas (0,000)
Eskatutako efektiboa 2.696,52 3.160,12
Esleitutako efektiboa 1.409,79 1.587,39
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 16,82 0,00
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 1,91 1,99
Aureko marjinal-tasa -0,536 -0,125