Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 2,50% O 1,95% (VR 6a 3m)
Enkante-eguna 18/04/2024 18/04/2024
Mugaeguna 31/05/2027 30/07/2030
Likidazio data 23/04/2024 23/04/2024
Eskatutako nominal 3.780,04 3.128,15
Esleitutako nominal 1.500,00 1.533,15
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] [1]
Gutxieneko prezio 98,560 94,310
Interes-tasa marjinal 2,992 2,956
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,576 94,344
Batez besteko erosprezio 99,296 95,774
Batez besteko interes-tasa 2,986 2,950
Marjinalari esleitua 440,00 25,00
1.go prezio ez-onartua 98,550 94,300
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00 600,00
Eskaera ez-konpetitiboak 9.78 0.45
Eskatutako efektiboa 3.750,19 2.993,79
Esleitutako efektiboa 1.489,35 1.468,24
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] [1]
Hainbanatze portzentai 53,33 -
Estaldura-ratio 2,52 2,04
Aureko marjinal-tasa 2,899 2,970