Plan de Migración

Plan de Migración| Informes Institucionales| Impacto Económico| Directiva Servicos de Pago| Códigos bancarios

 

 

 

El Pla Nacional de Migració a la SEPA ha estat elaborat per la Comissió de Seguiment de la Migració a la SEPA, dirigida pel Banc d'Espanya..

Té com a objectiu fixar les principals fites que ha d’aconseguir la comunitat espanyola i facilitar així la transició ordenada cap al nou escenari.

El Pla esmentat permetrà així mateix donar transparència a les decisions adoptades i, finalment, constituirà l'eina de control que ha de permetre comprovar en cada fase el compliment de les metes establertes

" Pla Espayol de Migració a la SEPA"

 PM_01_Plan_de_Migración_a la SEPA

" Pla Espayol de Migració a la SEPA"

http://circa.map.es/csi/