Plan de Migración

 

 

 

O Plan Nacional de Migración á SEPA foi elaborado pola Comisión de Seguimento da Migración á SEPA, dirixida polo Banco de España.

Ten como obxectivo fixar os principais fitos a alcanzar pola comunidade española e facilitar así a transición ordenada cara ao novo escenario

Tal plan, permitirá así mesmo dar transparencia ás decisións adoptadas e, finalmente, servir como ferramenta de control que debe permitir comprobar en cada fase o cumprimento das metas establecidas

" Plan Español de Migración á SEPA"

 PM_01_Plan_de_Migración_a la SEPA

" Plan Español de Migración á SEPA"

http://circa.map.es/csi/