Vencemento

Explicación termino
Data de amortización fixada para un valor no momento en que este é emitido, e na cal o seu propietario pode esperar –e esixir- o valor de reembolso establecido.