Servizo de Compensación e Liquidación de Valores (SCLV)

Explicación termino
Plataforma xestionada por Iberclear, encargada do rexistro contable dos valores representados mediante anotacións en conta e da xestión en exclusiva da compensación e liquidación das operacións contratadas nas bolsas de valores españolas, así como no Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex).