¿Que é un Creador de Mercado?

 Os Creadores de Mercado son un grupo de entidades financeiras cuxa finalidade última é favorecer a liquidez do mercado secundario de Débeda Pública e cooperar coa Dirección General del Tesoro y Política Financiera na difusión exterior e interior da Débeda do Estado.

Actualmente existen dous grupos de Creadores de Mercado de Débeda do Estado:

 Creadores de Mercado de Letras del Tesoro

 Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del EstadoEsta figura atópase regulada en:                

  Orde do Ministerio de Economía e Facenda de 10 de febreiro de 1999 (BOE do día 13 de febreiro de 1999), pola que se regula a figura de Creador de Mercado de Débeda Pública do Reino de España.


 Resolución de 18 de novembro de 2008 da Dirección Xeral do Tesouro (BOE do día 21 de novembro de 2008), pola que se establecen as condicións de actuación dos Creadores de Mercado de Débeda Pública do Reino de España