Benvido á Caja General de Depósitos

A Caja General de Depósitos (en adiante denominada “a Caja”) é un órgano administrativo adscrito á Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional do Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Encárgase da custodia e xestión dos depósitos e garantías constituídos a disposición da Administración.

A Caja conta cunha sede central en Madrid e con sucursais distribuídas por todo o territorio nacional, que se encadran nas Delegaciones de Economía y Hacienda.

A través desta páxina, vostede poderá obter información sobre como: