Zorpetu beharra

Explicación termino
(Minus zeinuarekin “zorpetzeko ahalmena” deritzo)

Kutxako kontabilitatean, Estatuak, bere eragiketa ez finantzarioetatik eratorritako betebeharrak ordaintzeko (“kutxako defizita” deritzona) eta bere finantza-aktiboen bariazio garbia xukatzeko, inoren finantza baliabideetatik erabiltzen duen kopuru garbia adierazten du.