STRIPS

Explicación termino
Separate trading of registered interest and principal of securities esapidearen akronimoa. Bonu bat bereiztetik datozen etekin inplizituko baloreak; mota bikoak izan daitezke: “strip funts hutsekoa” (bere balio nominala jatorrizko bonuaren poltsikoratze balioa denean) edo “strip kupoi hutsekoa” (bere balio nominala jatorrizko bonuaren kupoiaren kopurukoa denean).Acrónimo de Separate Trade of Registered Interest Principal Securities. Valores con rendemento implícito procedentes da segregación dun bono; poden ser de dous tipos: “strip principal-só” (cando o seu valor nominal é o valor de reembolso do bono orixinario), ou “strip cupón-só” (cando o seu valor nominal é o importe do cupón do bono orixinario).