Transakzio ekonomikoak atzerriko herrialdeekin: zehatzeko araubidea

ZEHATZEKO ARAUBIDEA
19/2003 Legean, uztailaren 4koa, biltzen diren zehapena eratzen duten gertakizunengatik, haien erantzule diren pertsona fisiko edo juridikoei zehapena ezarriko zaie.

Honela sailkatzen dira 19/2003 Legearen 8. artikuluan, uztailaren 4koa, aurreikusten diren ARAU-HAUSTEAK:

 • Arau-hauste oso larriak (8.2 artikulua)
 • Arau-hauste larriak (8.3 artikulua)
 • Arau-hauste arinak (8.4 artikulua)

Arau-hauste horiengatik, ondorengo ZEHAPENAK ezarri ahalko dira (19/2003 Legearen 9. artikulua):

 • Arau-hauste oso larriengatik:
  • Isuna, 30.000 € eta eragiketaren eduki ekonomikoaren bitarteko zenbatekoa, eta
  • Zigor publiko edo pribatua.
 • Arau-hauste larriengatik:
 • Isuna,  6.000 € eta eragiketaren eduki ekonomikoaren erdiaren bitarteko zenbatekoa, eta
 • Zigor publiko edo pribatua.
 • Isuna,  3.000 € eta eragiketaren eduki ekonomikoaren laurdenaren bitarteko zenbatekoa, eta
 • Zigor pribatua.
 • Arau-hauste arinengatik:

 
PROZEDURA ZEHATZAILEA.

 • Zehapen prozedurak hasi eta instrukziorako gaitasuna izango da Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Espainiako atzerriko inbertsio zuzena izan ezik, titularrak izendatutako organoari dagokiona izango da Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
 • Dagozkion zehapenak ezartzeko eskumena honako hauek arautuko dute:
  • Arau hauste oso larriengatik zigorrak ezartzea Consejo de Ministros, webgunearen proposamenez Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Espainiako atzerriko inbertsio zuzenari dagokionez, zigorrak ezartzearekin bat etorriko da Consejo de Ministros, jabearen jabearen proposamenez Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  • Arau-hauste larriengatik zigorrak ezartzearekin bat etorriko da Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, webgunearen proposamenez Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. En materia de inversiones extranjeras directas en España, corresponderá al titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta del titular de la Secretaría de Estado de Comercio.
  • Arau-hauste arinengatik zigorrak ezartzearekin bat etorriko da Director General del Tesoro y Política Financiera, irakaslearen proposamenez. Espainian zuzeneko atzerriko inbertsioari dagokionez, zigorrak ezartzea tituluaren titularra izango da Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, azterketa organoaren proposamenez.

Arau-hausteen zehapen prozedura Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legean aurreikusitakoa izango da, urriaren 1ean.