Poltsikoratzeko balioa

Explicación termino
Balore baten jabeak mugaeguneratzeagatik jasotzen duen kopurua da. Estatuaren Bonu eta Obligazioen kasuan, egun berean ematen den azken kupoi ordainketa batek handitzen du kopuru hori.