Likidezia

Explicación termino
Finantza-aktibo baten ezaugarria, merkatu sekundarioan eskualdatzeko erraztasunari dagokiona; beraz, baloreen likidezia handia funtsezko datua da epemuga baino lehen saltzeko asmoa duen inbertsiogilearentzat. Oro har, baloreen likidezia handiagoa da jaulkitako bolumena handiagoa bada, konpentsazio eta likidazio sistema (hau da, kontrataturiko eragiketak egikaritzeko sistema) efizienteagoa bada, eragiketak egiteko kostuak merkeagoak badira, eta eragiketok egiteko oztopoak, legezkoak nahiz zergazkoak, txikiagoak badira