Kontuko oharpena

Explicación termino
Eduki ekonomikoko eskubide multzoa adierazten duen kontabilitateko erregistroa, balore bati atxikia. Erregistroaren idazpenetan zilegiztatua ageri den pertsonak haren titulartasunaren ustekizuna du. Kontuko oharpena kontabilitateko transferentziaz eskualdatzen da, fede-emaile publikoak esku hartu beharrik gabe. Eskualdatzeko zilegitasuna eta kontuko oharpenez irudikatutako baloreetatik eratorritako eskubideak egikaritzeko zilegitasuna erregistroen ardura duten erakundeek emandako ziurtagiriak erakutsita egiazta daiteke. Ziurtagiri horiek, ez dute beste funtziorik zilegitasuna egiaztatzea baino, eta ezin dira eskualdatze titulu gisa erabili ez negoziatu.