Interesa

Explicación termino
Inbertsio bategatik jasotzen den ordainsaria, gehienetan urteko ehuneko honenbestean emana. Bi modutara uler daiteke:

1.- Interes nominala: etekin esplizitua duten baloreena. Kupoiaren kontzeptu baliokidea da.

2.- Interes efektiboa: inbertsioan jarritako kapitala etorkizunean inbertsio horrekin jasoko diren kobrantza guztien balio eguneratuarekin berdintzen duena. Hauxe da, beraz, erosten den unean, balore baten errentagarritasunaren neurririk onena.