Hirugarrenak

Explicación termino
Oharpena egindako zorraren merkatuko partaideak, euren edukiak erakunde kudeatzaileren baten balore erregistroan oharpena eginda dituztenak.