Etekin inplizitua

Explicación termino
Titulu baten erosketa balioaren eta poltsikoratzeko balioaren arteko diferentzia, balorearen amortizazio unean jasotzen dena.