Estatuaren Obligazioa

Explicación termino
Estatuak urteko kupoi esplizituarekin jaulkitako zor balorea, bost urte baino epe luzeagorako jaulkia.