Estatuaren gaitasuna edo finantzaketa beharra

Explicación termino
Kontabilitate nazionalari dagokionez, Estatuaren baliabideen eta erabilitakoen –korronteen eta kapitalen– arteko diferentzia da. Estatuaren finantza-aktiboen aldaketa garbiaren eta finantza-pasiboen aldaketa garbiaren arteko diferentziaren baliokidea da. Normalean Estatuaren defizita esaten zaio kontabilitate nazionalari dagokionez, sortzapen printzipioarekin kontabilizatutako eragiketa ez finantzarioen aurrekontu saldoa ematen baitu. Kontzeptu hau ez dator bat kutxako superabit (+) edo defizit (-) kontzeptuekin: hauek Estatuaren sarrera eta gastu ez finantzarioen arteko diferentziak jasotzen dituzte baina aurrekontu likidazioari dagokionez.