Espainiako Bankuko Likidazio Zerbitzua (SLBE)

Explicación termino
Espainiako Bankuak kudeatzen duen ordainketa sistema; honen bitartez gordailuen banku arteko merkatuko eragiketak, FRA hitzarmenen merkatukoak eta kontu-titularren artean gertatzen diren herri zorraren merkatuko eragiketen eskudiruzkoak likidatzen dira, besteak beste. Sare honetan, eragiketa bakoitzerako, kontratukide bien komunikazioa behar da, herri zorraren merkatu itsuaren kasuan izan ezik, izan ere, kontrako partea ezaguna ez denez, komunikazioa hirukoitza baita, eragiketan bitartekari izan den broker itsuaren komunikazioa behar da eta.