Erreferentzia

Explicación termino
Ezaugarri berdinak dituztelako (kupoi, zerga trataera, balio nominal eta mugaegun bera dutelako) elkarrekiko suntsikortasun osoa duten baloreen multzoa, une ezberdinetan jaulkita egon arren.