Azken enkantearen emaitza

Epe 30 URTE
Informazio O 1,90%
Enkante-eguna 02/11/2023
Mugaeguna 31/10/2052
Likidazio data 07/11/2023
Eskatutako nominal 2.296,42
Esleitutako nominal 1.666,25
Esleitutako nominal (2. Txanda) 361,09
Gutxieneko prezio 58,650
Interes-tasa marjinal 4,473
Ex-kupoi batez besteko prezio 58,738
Batez besteko erosprezio 58,778
Batez besteko interes-tasa 4,465
Marjinalari esleitua 25,00
1.go prezio ez-onartua 58,630
Prezio horretan eskaera-bolumen 15,00
Eskaera ez-konpetitiboak 2.25
Eskatutako efektiboa 1.346,70
Esleitutako efektiboa 979,06
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 211,92
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,38
Aureko marjinal-tasa 4,193