Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE
Informazio O 0,70% (VR 8a 6m)
Enkante-eguna 02/11/2023
Mugaeguna 30/04/2032
Likidazio data 07/11/2023
Eskatutako nominal 2.663,31
Esleitutako nominal 1.337,29
Esleitutako nominal (2. Txanda) 286,25
Gutxieneko prezio 79,190
Interes-tasa marjinal 3,589
Ex-kupoi batez besteko prezio 79,233
Batez besteko erosprezio 79,603
Batez besteko interes-tasa 3,582
Marjinalari esleitua 200,00
1.go prezio ez-onartua 79,180
Prezio horretan eskaera-bolumen 66,00
Eskaera ez-konpetitiboak 2.22
Eskatutako efektiboa 2.117,23
Esleitutako efektiboa 1.064,35
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 227,74
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,99
Aureko marjinal-tasa 3,598