Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE
Informazio O 3,55%
Enkante-eguna 19/10/2023
Mugaeguna 31/10/2033
Likidazio data 24/10/2023
Eskatutako nominal 3.578,68
Esleitutako nominal 1.668,66
Esleitutako nominal (2. Txanda) 359,65
Gutxieneko prezio 95,760
Interes-tasa marjinal 4,074
Ex-kupoi batez besteko prezio 95,814
Batez besteko erosprezio 97,094
Batez besteko interes-tasa 4,067
Marjinalari esleitua 100,00
1.go prezio ez-onartua 95,750
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00
Eskaera ez-konpetitiboak 10.52
Eskatutako efektiboa 3.471,38
Esleitutako efektiboa 1.619,88
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 349,01
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,14
Aureko marjinal-tasa 3,985