Azken enkantearen emaitza

Epe 15 URTE
Informazio O 1,00% BV (VR 18a 10m)
Enkante-eguna 05/10/2023
Mugaeguna 30/07/2042
Likidazio data 10/10/2023
Eskatutako nominal 2.494,19
Esleitutako nominal 1.604,18
Esleitutako nominal (2. Txanda) 319,91
Gutxieneko prezio 56,330
Interes-tasa marjinal 4,486
Ex-kupoi batez besteko prezio 56,393
Batez besteko erosprezio 56,593
Batez besteko interes-tasa 4,479
Marjinalari esleitua 25,00
1.go prezio ez-onartua 56,320
Prezio horretan eskaera-bolumen 300,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1.15
Eskatutako efektiboa 1.407,87
Esleitutako efektiboa 907,52
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 180,85
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,55
Aureko marjinal-tasa 3,812