Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE
Informazio O 2,35% (VR 9a 10m)
Enkante-eguna 05/10/2023
Mugaeguna 30/07/2033
Likidazio data 10/10/2023
Eskatutako nominal 2.999,46
Esleitutako nominal 1.288,44
Esleitutako nominal (2. Txanda) 278,65
Gutxieneko prezio 86,920
Interes-tasa marjinal 3,985
Ex-kupoi batez besteko prezio 86,959
Batez besteko erosprezio 87,419
Batez besteko interes-tasa 3,980
Marjinalari esleitua 200,00
1.go prezio ez-onartua 86,910
Prezio horretan eskaera-bolumen 376,00
Eskaera ez-konpetitiboak 4.10
Eskatutako efektiboa 2.618,48
Esleitutako efektiboa 1.126,10
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 243,49
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,33
Aureko marjinal-tasa 3,668