Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE
Informazio O 0,50% (VR 8a 1m)
Enkante-eguna 21/09/2023
Mugaeguna 31/10/2031
Likidazio data 26/09/2023
Eskatutako nominal 2.962,73
Esleitutako nominal 1.732,57
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 78,570
Interes-tasa marjinal 3,598
Ex-kupoi batez besteko prezio 78,610
Batez besteko erosprezio 79.060
Batez besteko interes-tasa 3,591
Marjinalari esleitua 430,00
1.go prezio ez-onartua 78,560
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00
Eskaera ez-konpetitiboak 7.26
Eskatutako efektiboa 2.339,79
Esleitutako efektiboa 1.369,54
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,71
Aureko marjinal-tasa 3,295