Azken enkantearen emaitza

Epe 30 URTE
Informazio O 1,90%
Enkante-eguna 07/09/2023
Mugaeguna 31/10/2052
Likidazio data 12/09/2023
Eskatutako nominal 3.710,36
Esleitutako nominal 1.902,36
Esleitutako nominal (2. Txanda) 389.85
Gutxieneko prezio 61,830
Interes-tasa marjinal 4,193
Ex-kupoi batez besteko prezio 61,903
Batez besteko erosprezio 63,543
Batez besteko interes-tasa 4,187
Marjinalari esleitua 35,00
1.go prezio ez-onartua 61,810
Prezio horretan eskaera-bolumen 755,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1.28
Eskatutako efektiboa 2.351,69
Esleitutako efektiboa 1.208,46
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 247.44
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,95
Aureko marjinal-tasa 3,985