Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE
Informazio O 3,55%
Enkante-eguna 07/09/2023
Mugaeguna 31/10/2033
Likidazio data 12/09/2023
Eskatutako nominal 4.488,03
Esleitutako nominal 2.598,01
Esleitutako nominal (2. Txanda) 373.20
Gutxieneko prezio 99,010
Interes-tasa marjinal 3,668
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,052
Batez besteko erosprezio 99,932
Batez besteko interes-tasa 3,663
Marjinalari esleitua 300,00
1.go prezio ez-onartua 99,000
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00
Eskaera ez-konpetitiboak 10.53
Eskatutako efektiboa 4.480,77
Esleitutako efektiboa 2.595,99
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 372.79
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,73
Aureko marjinal-tasa 3,613